کنکور 98

دشوارترین سوالات حسابداری دوازدهم هنرستان آزمون 16 فروردین (1)

دشوارترین سوالات درس «دانش فنی تخصصی» رشته حسابداری دوازدهم هنرستان آزمون 16 فروردین

دشوارترین سوالات حسابداری دوازدهم هنرستان آزمون 16 فروردین (1)

دشوارترین سوالات درس «دانش فنی تخصصی» رشته حسابداری دوازدهم هنرستان 

آزمون 16 فروردین


در این آزمون سوال‌های 32 و 34 کم‌ترین درصد پاسخ‌گویی را داشتند. 

مبحث: صورت‌های مالی


32- پيش دريافت درآمد، در شمار چه گروه و چه نوعی از حساب‌ها است؟

1) بدهی، موقت                                                     2) دارايی، موقت

3) بدهی، دائم                                                      4) دارايی، دائم


به این سوال 27 درصد دانش‌آموزان پاسخ درست دادند.


32-گزينه «3» (صورت‌های مالی، صفحه 79)                                                  «سراسری 93»

پيش دريافت درآمد از اقلام بدهی و جزء حساب‌های دائمی می‌باشد.


==========================

با توجه به اطلاعات زیر به سؤالات 33 تا 35 پاسخ دهید. (ارقام به ریال)

- موجودی نقد                        2.500.000               - استهلاک انباشته اثاثه              400.000

- پیش دریافت درآمد               1.450.000               - اثاثه                                 12.000.000

- دارایی نگهداری شده برای فروش 1.500.000             - پیش پرداخت اجاره             600.000

- حصة جاری وام بلند مدت پرداختنی2.000.000           - سرقفلی                             500.000

- سایر دارایی‌ها                       1.500.000               - اسناد پرداختنی بلند مدت       6.000.000

- موجودی کالا                        1.500.000               - سرمایه                              6.750.000

- وام دریافتی بلند مدت             2.500.000              - مالیات پرداختنی                 1.000.000


34- مجموع بدهی‌های غیرجاری، چند ریال است؟

1) 8.000.000                                                      2) 10.500.000

3) 8.500.000                                                      4) 10.000.000


به این سوال 26 درصد دانش‌آموزان پاسخ درست دادند.

دشوارترین سوالات حسابداری دوازدهم هنرستان آزمون 16 فروردین (1)