ویژگی آزمون 30فروردین (عمومی فارغ التحصیلان ریاضی و تجربی)

ویژگی‌های آزمون عمومی فارغ التحصیلان ریاضی و تجربی در آزمون 30 فروردین

ویژگی آزمون 30فروردین (عمومی فارغ التحصیلان ریاضی و تجربی)

با سلام خدمت فارغ التحصیلان عزیز

ویژگی های آزمون عمومی 30 فروردین شما به شرح ذیل می باشد:

ویژگی آزمون 30فروردین (عمومی فارغ التحصیلان ریاضی و تجربی)

با ارزوی موفقیت شما در این آزمون