عامل اول موفقیت برترها: خودآگاهی و شناخت روش‌های موثر مطالعه

عامل اول از عوامل سه گانه‌ی موفقیت دانش آموزان ، قدرت فراشناخت و خودآگاهی دانش آموزان

عامل اول موفقیت برترها: خودآگاهی و شناخت روش‌های موثر مطالعه

عامل اول از عوامل سه گانه ی موفقیت دانش آموزان ، قدرت فراشناخت و خودآگاهی دانش آموزان نسبت به روش های مطالعه خود و کشف بهترین روش ها برای موفقیت شان می باشد.

در آزمون 16 فروردین از دانش آموزان کنکوری پرسیده شده «روش های مطالعه شما در نوروز چگونه بود؟»

در این گزارش قصد داریم میزان قدرت فراشناخت دانش آموزان برتر با بقیه دانش آموزان را مقایسه کنیم تا به اهمیت این موضوع به عنوان عامل اول موفقیت دانش آموزان پی ببریم. جدول زیر چگونگی پاسخ دانش آموزان به این سوال را نشان می دهد.

همان طور که قابل مشاهده است ، فراشناخت و توانایی کشف و بیان روش های موفقیت ، در دانش آموزان برتر به مراتب بیشتر از بقیه دانش آموزان می باشد. ضمن اینکه فقط 8 درصد برترها از روش های مطالعه خود راضی نبودند در حالی که این عدد در ترازهای کمتر از 5000 ، حدود 26 درصد می باشد. ذکر این نکته ضروری است ، قدرت فراشناخت بیشتر دانش آموزان برتر نسبت به بقیه دانش آموزان ، به دلیل برتر بودن شان نیست! بلکه چون صرفا به درس خواندن و مطالعه نپرداخته و نسبت به روش های شخصی خود و کشف دلایل موفقیت شان در دروس مختلف به تفکر پرداخته اند و آن ها را در دروس دیگر تعمیم داده اند ، توانسته اند نتایج بهتری کسب کنند. فراموش نکنیم قدرت فراشناخت و خودآگاهی می تواند در تمامی دانش آموزان با هر وضعیت ترازی ، رشد پیداکند و سبب موفقیت آنان گردد.

هم چنین در بین دانش آموزان پسر و دختر ، دانش آموزان پسر رضایت بیشتری از روش های مطالعه خود داشته و توانایی بیشتری در کشف روش ها و بیان آن ها دارند.

در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید