کنکور 98

تسهیلات پذیرش با آزمون دارندگان مدال المپیادهای علمی تغییر کرد

مرکز ملّی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان، از تغییر آیین نامه تسهیلات پذیرش با آزمون دارندگان مدال المپیادهای علمی کشوری خبر داد.

تسهیلات پذیرش با آزمون دارندگان مدال المپیادهای علمی تغییر کرد
مرکز ملّی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان، از تغییر آیین نامه تسهیلات پذیرش با آزمون دارندگان مدال المپیادهای علمی کشوری خبر داد.

پیرو شصت و هفتمین جلسه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات وفناوری در 9 بهمن ماه 97، تغییراتی در آیین نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان دارای مدال های طلا، نقره و برنز کشوری المپیادهای علمی، در دوره کارشناسی ( پیوسته ، ناپیوسته) و کارشناسی ارشد بوجود آمده است.
بر اساس این تغییرات، دارندگان نشان نقره و برنز کشوری المپیادهای دانش آموزی با کسب حد نصاب 85درصد آخرین فرد پذیرفته شده در آزمون با معرفی دبیرخانه المپیاد توسط سازمان سنجش کشور فقط در رشته مرتبط با برگزیدگی به صورت مازاد بر ظرفیت به یکی از دانشگاهها معرفی می شوند. مرجع تعیین رشته های مرتبط با برگزیدگی المپیاد، کارگروه های تخصصی برنامه ریزی و گسترش در دفتر برنامه ریزی آموزش عالی می باشد.
شایان ذکر است در رشته المپیاد ادبی، دارندگان نشان طلا نیز مشمول این تغییر آیین نامه می شوند.

منبع :