دانش آموزان برتر ، به کدام یک از بخش‌های سایت علاقه دارند؟

در آزمون 16 فروردین از دانش آموزان مقاطع پایه سوال شده بود که بخش‌های مورد علاقه و جذاب سایت از نظر آنان کدام بخش‌ها بوده است

دانش آموزان برتر ، به کدام یک از بخش‌های سایت علاقه دارند؟

در آزمون 16 فروردین از دانش آموزان مقاطع پایه سوال شده بود که بخش های مورد علاقه و جذاب سایت از نظر آنان کدام بخش ها بوده است. در جدول زیر چگونگی پاسخ دانش آموزان دختر و پسر مقاطع مختلف به این سوال را مشاهده می کنید:


دهم و یازدهم:

دانش آموزان برتر ، به کدام یک از بخش‌های سایت علاقه دارند؟

همانگونه که قابل مشاهده است ، دانش آموزان دختر علاقه مندی بیشتری به بخش آشنایی با رتبه های برتر کنکور دارند. در حالی که پسران در مقایسه با دختران ، بیشتر به قسمت مقالات آموزشی و اخبار علمی علاقه دارند.

میزان مراجعه ترازهای مختلف به بخش های سایت کانون نیز قابل توجه است. دانش آموزان برتر نسبت به دانش آموزان عادی ، استفاده بسیار بیشتری از بخش صفحه مقطع می کنند. هم چنین میزان توجه آنان به بخش آشنایی با رتبه های برتر نیز بیشتر از بقیه دانش آموزان است.


متوسطه اول و ششم دبستان:

دانش آموزان برتر ، به کدام یک از بخش‌های سایت علاقه دارند؟

همانگونه که قابل مشاهده است ، حدود 40 درصد دانش آموزان متوسطه اول و ششم دبستان از بخش های مختلف سایت کانون استفاده می کنند. میزان استفاده پسران کمی بهتر از دختران است. ضمن اینکه میزان استفاده دانش آموزان برتر به طرز قابل محسوسی از بقیه دانش آموزان بیشتر است. استفاده برترها از بخش های مختلف سایت مخصوصا بخش آزمونک ها و کلکسیون روش ها ، میتواند الگوی مناسبی برای بقیه دانش آموزان باشد.