میزان رضایت دانش آموزان مقاطع پایه از عملکرد خود در نوروز

در تعطیلات نوروز: دانش آموزان مقاطع پایه به عملکرد خود چه رنگی دادند؟

میزان رضایت دانش آموزان مقاطع پایه از عملکرد خود در نوروز

از امروز قرار است هر روز یکی از سوالات نظرخواهی آزمون گذشته مورد بحث و تحلیل قرار گیرد. این تحلیل ها به دانش آموزان ، پشتیبانان و مدیران کمک می کند تا وضعیت خود یا گروه شان را در مقایسه با بقیه دانش آموزان مشاهده و ارزیابی کنند. برای تحلیل امروز و برای مقاطع مختلف به سراغ سوالات زیر رفته ایم:

دهم و یازدهم: از دانش آموزان مقاطع فوق پرسیده شده که به تابلوی نوروزی خود و اجرای برنامه و تصمیمات شان در ایام نوروز چه رنگی می دهند. 55 درصد دانش آموزان دهم و یازدهم به تابلوی نوروزی خود و اجرای برنامه هایشان رنگ آبی و سبز داده اند. به عبارتی بیش از نیمی از تصمیمات و برنامه های خود را در نوروز ، اجرایی کرده اند. میزان رضایت و اجرای تصمیمات در دانش آموزان پسر 6 درصد بهتر از دختران است. در کلان شهرها ، دانش آموزان شیراز و قم بیشترین رضایت را از عملکرد نوروز خود داشته اند. هم چنین در شهرهای نسبتا پرجمعیت نیز دانش آموزان جیرفت ، دختران رشت ، آمل و پسران یزد بیشترین رضایت را از عملکرد خود داشته اند.

میزان رضایت دانش آموزان مقطع متوسطه2 ، از عملکرد خود و رنگی که با تابلوی نوروزی شان داده اند به تفکیک ترازهای مختلف در جدول زیر قابل مشاهده است.

میزان رضایت دانش آموزان مقاطع پایه از عملکرد خود در نوروز

همان گونه که در جدول بالا می بینید ، میزان رضایت دانش آموزان ترازهای بالاتر از عملکردشان در نوروز به مراتب بیشتر از دانش آموزان ترازهای پایین تر است. به عبارتی استفاده بهینه ی آنان از تعطیلات نوروز و پایبندی شان به اجرای تصمیمات بسیار بهتر از دانش آموزان دیگر بوده است. جالب اینکه فقط 7 درصد از ترازهای بالای 7000 به عملکرد خود در نوروز رنگ قرمز داده اند در حالی که این عدد برای ترازهای کمتر از 5000 ، 23 درصد می باشد.

دبستانی ها: میزان رضایت و اجرای تصمیمات دانش آموزان دبستانی در نوروز عدد بالایی را نشان می دهد. حدود 83 درصد دبستانی ها از عملکرد خود در نوروز رضایت داشته و به تابلوی خود رنگ آبی و سبز داده اند. به نظر دانش آموزان دبستانی پابندی بیشتری به برنامه ها و تصمیمات شان داشته اند. در کلان شهرها ، دانش آموزان دبستانی قم ، شیراز و پسران کرج بیشترین رضایت را از عملکرد نوروز خود داشتند. هم چنین در شهرهای نسبتا پرجمعیت نیز دانش آموزان دبستانی جیرفت ، شوشتر و بابل بیشترین رضایت را از عملکرد خود داشته اند.

میزان رضایت دانش آموزان مقطع دبستان ، از عملکرد خود و رنگی که با تابلوی نوروزی شان داده اند به تفکیک ترازهای مختلف در جدول زیر قابل مشاهده است.

میزان رضایت دانش آموزان مقاطع پایه از عملکرد خود در نوروز

در گروه دبستان نیز همانند مقطع متوسطه2 ، میزان پایبندی دانش آموزان ترازهای بالاتر به برنامه ها و تصمیمات شان بیشتر از دانش آموزان ترازهای پایین تر بوده است. نکته جالب توجه اینکه رضایت دانش آموزان ترازهای پایین در مقطع دبستان نسبت به ترازهای مشابه در مقطع متوسطه1 بسیار بیشتر بوده است. به عبارتی ترازهای پایین دبستان با وجود کسب ترازهای پایین در آزمون های کانون ، هم چنان با انگیزه و پشتکار به دنبال پایبندی به برنامه ها و اجرای تصمیمات شان در نوروز بوده اند.