درصد پاسخگویی دروس عمومی فارغ التحصیل تجربی و ریاضی 16 فروردین

اطلاعات پاسخگویی آزمون عمومی فارغ التحصیل ریاضی و تجربی

درصد پاسخگویی دروس عمومی فارغ التحصیل تجربی و ریاضی 16 فروردین

با سلام خدمت فارغ التحصیلان عزیز

آمار پاسخگویی دروس عمومی فارغ التحصیل ریاضی و تجربی  در آزمون ۱۶ فروردین به شرح ذیل می باشد:

فارغ التحصیل تجربی
نام درسمیانگین پاسخ گوییمیانگین 10درصد بالابالاترین درصدتعداد بالاترین درصد
ادبیات3962952
عربی1942951
دین و زندگی4182100105
زبان انگلیسی337510071
فارغ التحصیل ریاضی
نام درسمیانگین پاسخ گوییمیانگین 10درصد بالابالاترین درصدتعداد بالاترین درصد
ادبیات3055781
عربی1232731
دین و زندگی29729311
زبان انگلیسی25721005