کنکور 98

در تعطیلات نوروز: کنکوری‌ها چند ساعت درس خواندند؟

سوال 273 مربوط به تکمیل دفتر برنامه ریزی و میزان ساعت مطالعه هفتکی در ایام نوروز بوده که 73 درصد از دانش آموزان دفتر برنامه ریزی خود را تکمیل کرده اند.

در تعطیلات نوروز: کنکوری‌ها چند ساعت درس خواندند؟

از امروز قرار است هر روز یکی از سوالات نظرخواهی آزمون گذشته مورد بحث و تحلیل قرار گیرد. این تحلیل ها به دانش آموزان ، پشتیبانان و مدیران کمک می کند تا وضعیت خود یا گروه شان را در مقایسه با بقیه دانش آموزان مشاهده و ارزیابی کنند. برای تحلیل امروز و برای مقاطع مختلف به سراغ سوالات زیر رفته ایم:

کنکوری ها: سوال 273 مربوط به تکمیل دفتر برنامه ریزی و میزان ساعت مطالعه هفتکی در ایام نوروز بوده که 73 درصد از دانش آموزان دفتر برنامه ریزی خود را تکمیل کرده اند. هم چنین 41 درصد از کل دانش آموزان کنکوری در ایام نوروز ساعت مطالعه هفتگی بیش از 50 ساعت داشته اند. میزان تکمیل دفتر برنامه ریزی در دانش آموزان دختر 6 درصد بهتر از پسران است. در کلان شهرها ، دانش آموزان دختر قم و کرج و دانش آموزان شیراز بهترین وضعیت را در تکمیل دفتر برنامه ریزی داشته اند. هم چنین در شهرهای نسبتا پرجمعیت نیز دانش آموزان جیرفت ، سبزوار و آمل بیشترین استفاده را از دفتر برنامه ریزی کرده اند.


وضعیت استفاده دانش آموزان ترازهای مختلف و میزان ساعت مطالعه هرکدام را در جدول زیر مشاهده می کنید:

در تعطیلات نوروز: کنکوری‌ها چند ساعت درس خواندند؟


همان گونه که قابل مشاهده است ، دانش آموزان ترازهای بالاتر بیشتر از دفتر برنامه ریزی استفاده می کنند. هم چنین ترازهای بالاتر از 7000 حدود 2 برابر بیشتر از ترازهای کمتر از 5000 ، ساعت مطالعه هفتگی بیشتر از 50 ساعت در نوروز داشته اند.