تحلیل آزمون 16 فروردین یازدهم تجربی

به نام خدا با سلام و احترام با توجه به برگزاری آزمون 16 فروردین، تحلیل درس‌های اختصاصی گروه یازدهم تجربی ارائه می‌شود:

تحلیل آزمون 16 فروردین یازدهم تجربی

با توجه به جدول ده دهی:

در درس زیست، در تراز 6250 آزمون یک واحد آسان و در دیگر ترازها آزمون منطبق شده است.

در درس شیمی و در درس فیزیک، آزمون به طور کامل منطبق با مصوب است.

در درس ریاضی، دانش آموزان آزمون آسان تری را تجربه کرده­ اند.

در مجموع دانش­ آموزان آزمونی به نسبت آسان­تر از آزمون­های قبلی را تجربه کرده اند.