کنکور 98

جدیدترین نقشه مناطق متاثر از سیل در لرستان و خوزستان منتشر شد

سازمان نقشه برداری کشور؛ جدیدترین نقشه مناطق تحت تاثیر سیل در استانهای لرستان و خوزستان را با کیفیت بزرگنمایی بالا منتشر کرد.

جدیدترین نقشه مناطق متاثر از سیل در لرستان و خوزستان منتشر شد

سازمان نقشه برداری کشور؛ جدیدترین نقشه مناطق تحت تاثیر سیل در استانهای لرستان و خوزستان را با کیفیت بزرگنمایی بالا منتشر کرد.

جدیدترین نقشه مناطق متاثر از سیل در لرستان و خوزستان منتشر شد


سازمان نقشه برداری کشور روز جمعه دوازدهمین نقشه مناطق تحت تاثیر سیل را برای بخش هایی از استان های لرستان و خوزستان در محدوده مشترک شهرستانهای الیگودرز و درفول منتشرکرد.
این نقشه جدید با استفاده از تازه ترین تصویر ماهواره ای از منطقه (ساعت ١٢ ظهر روز چهارشنبه ١٤ فروردین) و با استفاده از اطلاعات مکانی و جمعیتی موجود در سازمان نقشه برداری کشور تهیه شده است.
در این نقشه های تصویری که به مقیاس ١:١٠٠,٠٠٠ تهیه شده، مناطق آبگرفته با وضوحی که در تصویر واقعی ماهواره وجود دارد (لکه هایی که به رنگ آب گِل آلود هستند) در اطراف رودخانه ها قابل رؤیت است. همچنین بخش هایی که به رنگ سفید دیده می شوند، ابر یا برف تعریف شده اند.
این نقشه توسط تیمی از متخصصان سازمان نقشه برداری کشور (محمد عرب‎کرمی، احمد ابوطالبی و مرتضی صدیقی)، با همکاری رامین یوسفی و نظارت یحیی جمور؛ معاون فنی سازمان نقشه برداری کشور تهیه شده است.

منبع :