کنکور 98

درصدهای پاسخ‌گویی دوازدهم و فارغ‌التحصیل تجربی(16 فروردین)

(دهک بالا یعنی میانگین درصد 10 درصد اول(بالای) شرکت کنندگان)

درصدهای پاسخ‌گویی دوازدهم و فارغ‌التحصیل تجربی(16 فروردین)

کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

سلام

آمارهای بعد از برگزاری آزمون بدین شرح است:

درصدهای پاسخ‌گویی دوازدهم و فارغ‌التحصیل تجربی(16 فروردین)


1- تعداد افرادی که به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند، در دوازدهمی‌ها بیش‌تر است.


2-درصد دهک بالا در فارغ‌التحصیل ها بیشتر است. 

(دهک بالا یعنی میانگین درصد 10 درصد اول(بالای) شرکت کنندگان)