کنکور 98

پاسخ تحلیلی زیست‌شناسی آزمون 16 فروردین (فارغ التحصیل تجربی)

این پاسخ‌ها کامل‌تر و تحلیلی‌تر از پاسخ داخل دفترچه هستند

پاسخ تحلیلی زیست‌شناسی آزمون 16 فروردین (فارغ التحصیل تجربی)

در فایل پیوست پاسخ تحلیلی زیست‌شناسی فارغ التحصيل تجربی ضمیمه شده است. 

این پاسخ ها گزینه ها تحلیل شده اند.