سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 16 فروردین 98 + فایل صوتی

در مقاله‌ی زیر، بخشی از سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 16 فروردین 98 در زیر آمده است...

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 16 فروردین 98 + فایل صوتی

در مقاله ی زیر، بخشی از سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 16 فروردین 98، آمده است:

مقدمه

در آزمون امروز (که از مباحث پیش و دوازدهم بود) هم کارنامه مشترک دریافت خواهید کرد و قدر این کارنامه را بعدا بهتر متوجه خواهید شد، در این زمان بیش از هر زمانی نیاز به برنامه و آرامش دارید. دو پروژه پیش روی شماست و دوران طلایی نوروز پروژه ی ششم بود. امسال روز 31 خرداد را نیز به عنوان هدیه افزوده ایم یعنی 4 آزمون جامع دارید. هم چنین امروز در سوالات نظرخواهی از شما خواسته بودیم روش های خودتان را در یک درس بنویسید.

روش سه روز یک بار را بیست سال پیش مطرح کردم، زمانی که هنوز روش بازیابی مطرح نشده بود. هرچقدر به امتحان نزدیک می شوید روش بازیابی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. این روش سخت است ولی راندمان آن چند برابر است. تعداد غایب های بعد عید اغلب زیاد می شود با این استدلال که فکر می کنند باید بیشتر بخوانند بعد امتحان دهند ولی هر چه بیشتر امتحان دهید و بازیابی کنید بهتر یاد می گیرید در حین امتحان دادن هم درس هایی را که قبلا یاد گرفته اید به نوع دیگری یاد می گیرید. درنتیجه برای شما بهتر است درس را با بازیابی یاد بگیرید.

در روش سه روز یکبار، با شبیه سازی شرایط کنکور، از خودتان امتحان می گیرید. در حین امتحان دادن و تحلیل متوجه می شوید که کدام قسمت ها را مشکل دارید. در حین آزمون، شما به سوالاتی از این قبیل پاسخ می دهید: کدام مبحث کدام درس نامه و کدام تست ها را باید بخوانم؟ آیا این موضوع را تمرین کنم یا مجددا بخوانم؟ کنار گذاشتن قدرت تفکر شما را نشان می دهد. وقتی همه چیز مهم است هیچ چیز مهم نیست و هنر شما، تشخیص اولویت هاست.

منبع در دوران جمع بندی مهم است و امسال کتاب های زرد تخصصی 97 (مثلا تجربی 97)، زرد کنکور 97، زرد 10 کنکور عمومی با هم فرق دارند و این سه منبع را حتما برای دوران جمع بندی کار کنید.

برخی از داوطلبان درس های نخوانده دارند، این افراد می توانند قبل از دوران جمع بندی در دوره ی انتقالی(زمان دوره انتقالی یک یا دو هفته است.)، یک یا دو درس را جمع بندی کنند. حتی در روش سه روز یکبار هم می توانید در هر نیم روز، یک درس عمومی و یک درس اختصاصی را تمرین کنید. در ابتدا که با این روش کار می کنید متوجه می شوید این روش سبب انسجام نمی شود ولی وقتی ادامه دهید متوجه می شوید تمام درس ها را از ابتدا تا انتها مرور می کنید.

................................................................

موضوع: چشم انداز برنامه ی کانونی ها برای دوران جمع بندی

حدود بیست سال است که دانش آموزان کانونی با روش سه روز یک بار ، آموخته های خود را جمع بندی می کنند .در روش سه روز یک بار ، شما ابتدا یک مجموعه ی کامل را امتحان می دهید و سپس در دو ونیم روزبعد ، برای هر دو درس یک نیم روز را اختصاص می دهید و متناسب با نیازها و اولویت های خود مطالعه می کنید . در هر سه روز ، پیشرفت و تسلط شما بیشتر و جمع بندی تان کامل ترمی شود.

منبع امتحان برای روش سه روز یک بار در سال های گذشته ، کنکورهای سراسری سال های قبل بود . امسال هم برای فارغ التحصیلان ( چهارمی ) به همان روال سال های گذشته است . اما برای دانش آموزان (یعنی دوازدهمی ها ) منابع متفاوت است زیرا کتاب ها ی امسال همگی جدید هستند . منبع آزمون در دوران جمع بندی برای دوازدهمی ها شامل دو قسمت است : کنکور 97 ، یعنی کنکور پارسال کماکان منبع اصلی دوازدهمی هاست زیرا سبک سوال های هر کنکور بیشترین شباهت را با کنکور سال قبل دارد . کتاب زرد کنکور 97 منبعمشترک و مهمی برای همه ی دانش آموزان و فارغ التحصیلان است که می توانند در ابتدا و در انتهای دوران جمع بندی آن را تمرین کنند.

در آغاز و حتی قبل از دوران جمع بندی ، کتاب زرد 97 را تمرین می کنید تا با سبک سوال های کنکورآشنا شوید و مطالعه ی خود را در دوران جمع بندی به درستی هدایت کنید و با شناختی که از سبک سوال ها پیدا می کنید به حاشیه و بیراهه نروید . در هفته ی ماقبل آخر، نیز برای جمع بندی نهایی و اجرای روش سه روز یک بار ، دو دوره سوال های کنکور داخل و خارج کشور را امتحان خواهید داد . بهتر است در هفته ی ماقبل آخر نزدیک ترین نوع سوال ها به آزمون امسال را تمرین کنید .

ممکن است بپرسید چرا در هفته ی ماقبل آخر ، کتاب زرد 97 را تمرین کنیم و این کار را در هفته ی پایانی انجام ندهیم . پاسخ این است که هفته ی پایانی هفته ی تورق سریع است . در این هفته سوال های نشان دار و خلاصه درس هایتان را مروز می کنید و با کتاب های درسی روش تورق سریع را اجرا می کنید . در باره ی دوران جمع بندی و روش سه روز یک بار و هفته ی پایانی ( با محتوای تورق سریع ) و برنامه ی دو روز پایانی و دوران انتقالی و نحوه ی مطالعه در دوران امتحانات نهایی به طور جداگانه صحبت خواهیم کرد اما هم اکنون کافی است توجه کنید که زمان تمرین کتاب زرد 97 دو نوبت است . نوبت اول اختیاری است و برای قبل از شروع دوران جمع بندی است و نوبت اصلی هفته ی ماقبل آخر قبل از کنکور است ( روزهای یکشنبه تا چهارشنبه ،سوم تا پنجم تیرماه 98)

منبع امتحانات برای روزهای دیگر در دوران جمع بندی کتاب زرد 10 کنکور است . دانش آموزان دوازدهمی می دانید که کنکورهای سال های قبل از 97 وجوه اشتراک کمتری با سوال های نظام جدید دارند . برای مثال سوال های فیزیک سال 97 ، 63 درصد با کتاب های نظام جدید مشترک است در صورتی که سوال های کنکور 96 ، 43 درصد با کتاب های فیزیک نظام جدید مشترک هستند . به همین دلیل برای منبع امتحانی دانش آموزان کتاب زرد 10 مجموعه را به طور مستقل مهندسی و تهیه کرده ایم .

کنکورهای پارسال (97) را به دلیل اشتراک بیشتر سوال ها با نظام جدید و به دلیل ضرورت آشنایی شما با سبک سوال ها ضروری می دانیم و برای سوال های غیر مشترک معادل آن ها را طراحی کرده ایم اما برای سال های قبل از آن به صلاح نمی دانیم که کنکورهای سال های گذشته را شبیه سازی کنیم . کتاب زرد 10 مجموعه شامل پنجاه درصد سوال های جدید کانونی و طراحی شده و پنجاه درصد سوال های مناسب از کنکورهای گذشته است . دو مجموعه از این 10 مجموعه را طبق برنامه ی دوران جمع بندی پس از پایان امتحانات ، به صورت هماهنگ کشوری امتحان می دهید و از سایت کانون کارنامه یدرصدی و چند از 10 وکارنامه ی تحلیلیدریافت می کنید . شش مجموعه ی دیگر را نیز طبق برنامه ی دوران جمع بندی در ایام امتحانات نهایی قرار داده ایم در طی بیست و پنج روز ، شش امتحان را از کتاب زرد 10 کنکور در نظر گرفته ایم .

شما در این ایام خوب است یک برنامه ی تلفیقی داشته باشید تا بتوانید هم برای امتحانات نهایی مطالعه کنید و هم این که از فضای کنکور و جمع بندی برای کنکور دور نمانید . دو آزمون نخست از کتاب زرد 10 کنکور را قبل از دوران امتحانات نهایی ( از 25 اردی بهشت تا 29 اردی بهشت ) در نظر گرفته ایم . نحوه ی تنظیم برنامه ی تلفیقی و تصمیم گیری در باره ی این که اساسا در ایام امتحانات نهایی فقط برای امتحانات مطالعه کنید یا این که بخشی از زمان خود را برای جمع بندی و آمادگی برای کنکور اختصاص دهید یک تصمیم فراشناختی مهم است . پیشنهاد می کنیم حتما با اولیا و افراد دلسوز و پشتیبان خود حتما در مورد برنامه ی تلفیقی در ایام امتحاناتگفت وگو کنید و از هم اکنون خودتان در این باره بیندیشید و متناسب با وضعیت آموزشی و نیازهای خودتان برنامه ی ویژه دوران جمع بندی را با شرایط خودتان سازگار کنید .

تاریخ امتحانات برای فارغ التحصیلان نیز مشابه دانش آموزان است . فارغ التحصیلان که قرار نیست امتحان نهایی داشته باشند ، در این زمینه دغدغه ی کمتری دارند و می توانند برنامه ی ویژه ی دوران جمع بندی را با آرامش بیشتر اجرا کنند . در ایام دوران جمع بندی و طبق برنامه ی تنظیمی شما می توانید پس از انجام امتحانات که شروع هر دوره ی سه روزه ی شماست کارنامه ی همان آزمون را از سایت کانون دریافت کنید و با کمک گرفتن از کارنامه ی تحلیلی برنامه ی خود را برای دو و نیم روز باقی مانده تنظیم کنید . قرار است در دو ونیم روز باقی مانده تصمیم بگیرید در هر نیم روز کدام درس ها را بخوانید و از هر درس روی کدام مبحث ها و کدام درسنامه ها و کدام تست ها تمرکز کنید . دانش آموزان هم چنین در ایام امتحانات باید تصمیم بگیرید آیا به جز درسی که امتحان نهایی دارید سراغ درس ها و مبحث های دیگر هم بروید یا نه .

دوران جمع بندی نیاز به تصمیم گیری های دقیقی دارد . دانش آموزانی که در طی سال گذشته ، مهارت های فراشناختی خود را تقویت کرده اند و با اندیشه ورزی و تحلیل کارنامه های آزمون ها ، روش های درس خواندن خود را وضوح وشفافیت بخشیده اند اکنون بهتر می توانند تصمیم های خوبی برای دوران انتقالی و دوران جمع بندی بگیرند .

در باره ی دوران انتقالی و دوران جمع بندی و نکات متعددی که در برنامه ی هماهنگ کانونی ها ویژه ی دوران جمع بندی تدوین کرده ایم باز هم سخن خواهیم گفت . اما از هم اکنون برنامه ی دوران جمع بندی را با دقت مطالعه و بررسی کنید با اولیا و آشنایان دلسوز و پشتیبان خود گفت و گو کنید و خود ویژگی های خود را در حاشیه و در خانه های خالی برنامه ی ویژه ی جمع بندی بنویسید .

درباره دوران جمع بندی و منابع این دوران صحبت کردیم اما چند موضوع مهم دیگر را هم مطرح می کنم تا درباره ی آن ها خوب فکر کنید و تصمیم های درست بگیرید.

1 – از برنامه ی راهبردی در پروژه ی هفتم (فروردین و اردی بهشت ) جدا نشوید و در آزمون ها غیبت نکنید .پروژه ی هفتم حساس ترین پروژه ی آزمون هاست . متاسفانه پس از عید برخی از دانش آموزان از برنامه جدا می شوند . کم ترین نتیجه ی زیان بار جدا شدن از آزمون ها ، ذهن آشفته است . رتبه ها در این ایام جا به جا می شود . از برنامه جدا نشوید . پس از عید بیش از هر زمان دیگری به ذهن و برنامه ی منظم و آرامش نیاز دارید. قطاری که از ریل جدا می شود به ظاهر رهاست اما به مقصد نمی رسد . اگر عقب مانده اید یا بعضی مبحث ها و درس ها نخوانده اید و اگر نمره هایتان پایین است یا افت کرده اید در مسیر بمانید و از برنامه جدا نشوید .

2 – امسال دانش آموزان دوازدهمی باید در امتحانات نهایی هم شرکت کنید .شرکت در امتحانات را یک امتیاز برای خود بدانید که سبب می شود به درس های دوازدهم به ویژه درس های نیم سال دوم کم توجهی نکنید . برای تلفیق برنامه ی امتحانات و جمع بندی برای کنکور روی برنامه ای که امروز به شما داده ایم یعنی برنامه ی هماهنگ کانونی ها برای دوران جمع بندی تمرکز کنید وبه تاریخ آزمون ها و برنامه ی پیشنهادی آزمون های اختصاص و عمومی توجه کنید . البته می توانید برخی موارد را متناسب با نیاز خود تغییر دهید . اما توجه کنید که تعداد تغییرات آن قدر نشود که برنامه تبدیل به شیر بی یال و دم و اشکم شود !

3 – اگر دقت کنید برنامه ی دانش آموزان و فارغ التحصیلان را در یک صفحه و در کنار هم ارائه داده ایم .بهترین کار برای هر دو گروه این است که برنامه تان هماهنگی حداکثری داشته باشد . بهترین برنامه برای فارغ التحصیلان هماهنگی حداکثری با دانش آموزان است . شاید تصور کنید که دانش آموزان به علت برنامه ی فشرده تر ، زمان کمتری دارند و کمتر می توانند برنامه را به طور دقیق و کامل اجرا کنند اما به عنوان فقط یک نشانه و نمونه جالب است بدانید در آزمون 7 فروردین تعداد دانش آموزانی که از میان زوج درس ها به هر دو پاسخ دادند چندبرابر فارغ التحصیلان بود . دانش آموزان در حالی که امتحان نهایی دارید و کارتان فشرده است می توانید با برنامه هماهنگ باشید و از سوی دیگر فارغ التحصیلان گمان نبرید که زمانتان زیاد است و از کار متمرکز و فشرده غفلت نکنید . دانش آموزان نگران نباشید . فارغ التحصیلان غفلت نکنید وخوش خیال نباشید .

4 – درس های عمومی ، در ماه های باقی مانده ، در دوران انتقالی ، ایام امتحانات و دوران جمع بندی به درس های عمومی توجهی بیش از گذشته داشته باشید .دو منبع عمومی برای دوران جمع بندی وجود دارد که یکی از آن ها یعنی کتاب زرد عمومی دوازدهم جدید است . کتاب زرد عمومی دوازدهم شامل دو دوره سوال های کنکور 97 است که از میان پانصد سوال عمومی پارسال برای پنج رشته انتخاب شده اند . دویست سوال برای دو دوره از میان پانصد سوال انتخاب شده و در قالب دو مجموعه تنظیم شده است . این دو مجموعه را همراه کتاب زرد 97 در دوران جمع بندی امتحان می دهید . کتاب زرد عمومی دوازدهم مکمل کتاب زرد 97 و کتاب زرد 10 کنکور است .درس های اختصاصی و درس های عمومی به این ترتیب به صورت جداگانه در اختیار شما قرار دارند . هشت دوره ی دیگر کتاب زرد عمومی دوازدهم را در روزهای دیگر طبق برنامه ی دوران جمع بندی امتحان خواهید داد. در دوران جمع بندی به درس های عمومی توجهی بیشتری داشته باشید .

موضوعاتی که باید در دوران جمع بندی به آن ها توجه کنید بیش از گذشته است . موضوعات جدیدی هم امسال اضافه شده اند اما ما هم برای شما برنامه ای منسجم تنظیم کرده ایم تا کار برنامه ریزی باری شما ساده تر باشد . البته نیاز به تلفیق برنامه و سازگارکردن برنامه برنامه با شرایط شما وجود دارد . اما اگر روی برنامه ی راهبردی آزمون ها و برنامه ی دوران جمع بندی و کتاب های زرد که منبع دوران جمع بندی هستند خوب تمرکز کنید با آرامش و اطمینان کار خود را پیش خواهید برد و برای امتحان اصلی به آمادگی کافی خواهید رسید .

همه چیز برای موفقیت شما فراهم است

با تلاش و سخت کوشی و با اندیشه ورزی و گفت وگو با اولیا آینده تان را خواهید ساخت

شما موفق خواهید شد.

تجربه‌ی رتبه‌های برتر سال‌های گذشته (پشتیبان‌های ویژه) از دوران جمع‌بندی:

کاظم قلم چی خطاب به عرفان آبادیفرد: شما از شهرتان کی برگشتید؟ آیا فردا در دانشگاه در کلاس‌ها شرکت خواهید کرد و فکر می‌کنید وضعیت حضور در دانشگاه چطور خواهد بود؟

عرفان آبادیفرد رتبه 1 منطقه 1تجربی 97: امروز صبح برگشتم و فردا در دانشگاه حاضر خواهم بود و برخی غایب خواهند بود.

توصیه‌ی شما به داوطلبان کنکور امسال چیست؟

بازیابی خیلی مهم است.

علیرضا شاطری رتبه‌ی 1 ریاضی کشوری و رتبه‌ی 1 منطقه‌ی 2: بازیابی مهمترین نکته است. دانش آموزان قبل از دوران جمع بندی بازیابی کردن یا جمع بندی کردن را تمرین کنند که غافل گیر نشوند.

نفر بعدی: عجله در بازیابی هم مشکل پیش می آورد من تلاش می کردم تعداد کنکورهای بیشتری کار کنم و این سبب می شد مباحث را از دست بدهم.

امین رمضانی رتبه‌ی 11 منطقه 2: داوطلبان قبل از این دوران ذهنشان را شفاف کنند تا هر کسی تشخیص دهد بیشتر به بازیابی نیاز دارد یا خواندن، من بیشتر آزمون می دادم.

مهدی نیک زاد رتبه 8 منطقه 3ریاضی: قبلا به دانش آموزان می گفتم در آزمون‌ها غیبت نکنند و الان می گویم اشتباهاتی که قبلا داشتند را بررسی و کار کنند چون کسی که در آزمون‌ها حاضر بوده است می تواند از گنجینه ی اشتباهاتش استفاده کند.

محمدرضا کوچکی رتبه 18 منطقه 2 انسانی: مهمترین اشتباه من این بود که سریع سوال های کنکور را تمام کردم ولی باید تعادل برقرار کرد.

محمد حسنی رتبه 29 سهمیه 5 % ایثارگران تجربی: من روش سه روز یکبار را حتی 4 روز هم کار می کردم ولی در دل این ایام یک درس را هم مجموعه ای تست می زدم.

مریم داوودی رتبه 354 تجربی: برخی از برترها فکر می کنند چون جلو افتاده اند خیالشان راحت‌تر است و نباید مغرور شوند.

ریحانه یحیی رتبه 245 منطقه 1 تجربی: توصیه‌ی من این است که داوطلبان، دوره انتقالی را نادیده نگیرند و کمبود این دوره در دوران جمع بندی هم دیده می شود.

نغمه قلم سیاه رتبه 24 ریاضی دانشجوی مهندسی معماری دانشگاه تهران: من نگران کنکور بودم و جمع بندی زودهنگام کردم، به داوطلبان توصیه می‌کنم برنامه قلم چی را دقیق اجرا کنند هم در رابطه با پیش 2 هم مطالب قبلی و به این برنامه اعتماد کنند.

نسترن برزگر رتبه 7 منطقه 1 هنر: هنگام زدن کنکورها در روش سه روز یکبار، یک دفترچه درست کردم که موقع امتحان نهایی خیلی موثر بود.

کاظم قلم چی: ایشان به هفته پایانی که زمان تورق سریع است اشاره کردند، بهترین زمان تورق سریع هفته ی پایانی است. الان هم می توانید تست هایتان را نشان دار کنید بخصوص سوال هایی را که فکر می کنید در یک هفته ی پایانی می توانید مرور کنید.

مژگان قائد رحمتی، رتبه‌ی 34 کشوری کنکور 93 تجربی: منابع دوران جمع بندی برای دوازدهمی ها خیلی مهم هستند، هم چنین داوطلبان در آزمون های اول نترسند و ادامه بدهند.

کاظم قلم چی: در اولین آزمون جامع کانون ممکن است نتیجه خوبی نگیرید ولی ادامه دهید.

 فیروزه حاتمی رتبه‌ی 176 منطقه 2 کنکور 94 تجربی: من بین عمومی و اختصاصی اختلاف تراز داشتم و زرد عمومی در این ایام برایم خیلی موثر است.

کاظم قلم چی: فاطمه ولی‌زاده سال 91 هم رتبه 1 زبان شد هم رتبه‌ 1 تجربی رتبه 1 و وقتی از او پرسیدم چطور موفق شد در هر دو رشته رتبه‌ 1 را کسب کند پاسخ داد: شما گفته بودید که زرد عمومی را در تابستان کار کنیم و در تابستان کم توجی نکنید من هم همین کار را کردم. در این دوره پایانی به عمومی ها بیش از گذشته توجه کنید.

یکی از دانش‌آموزان با رتبه 453 تجربی: توصیه‌ی من به داوطلبان این است که حتما در دوران جمع‌بندی تکنیک‌های زمان های نقصانی و ضربدر منها را کار کنند اگر آزمون های کنکور را در زمان کمتر از خودش کار کنند بهتر است چون بارها این سوالات را دیده اند. من هم‌چنین استراتژی بازگشت را در این ایام کار می کردم.

فقط از جنبه ی علمی به دوران جمع‌بندی و روش سه‌روز یکبار نگاه نکنیم چون می‌توان کسب مهارت آزمون دادن را هم در این ایام تمرین کرد و من توانستم نحوه آزمون دادن را یاد بگیرم و مهارت کسب کنم.

برای دوران جمع‌بندی از منابع درستی استفاده کنیم، من برای شیمی منبع های مناسبی استفاده نکردم و درصدم افت کرد، دوره انتقالی هم تاثیر مهمی دارد و من از آن استفاده کردم (دوران انتقالی من 5 روز بود).

کاظم قلم چی: بسته به وضعیت و نیاز شما، دوران انتقالی می‌تواند برای شما بین  3 الی 15 روز باشد.

آزمون های سال های قبل را بررسی و نکته برداری و تحلیل می کردم و هفته قبل کنکور تمرین کردم. زمان های نقصانی هم همین طور خیلی به من کمک کرد.

مهدی کورانی رتبه 139 انسانی: در آزمون های دوران جمع‌بندی، از آزمون سوم به بعد تازه راه می افتند و از آزمون پنجم. هم‌چنین هر چه شرایط به کنکور نزدیک تر بهتر است پشتیبان ما در هشتگرد شرایط نزدیک کنکور را برایمان فراهم می‌کرد.

علیرضا جعفری آزاد رتبه 69 کشوری تجربی: در دوران جمع بندی نکات همه درس ها را ریز به ریز می نوشتم به تفکیک سال و درس و هفته قبل کنکور به من کمک کرد.

عرفان نبوی رتبه 37: در روش سه روز یکبار ما برخی از درس ها را در نیم روز جمع بندی می کنیم که توصیه‌ی من این است که داوطلبان برای درس های فرار هر روز زمان مشخصی بگذارند مثلا هر روز یک ساعت مرور برای درس‌هایی ازجمله ادبیات، دینی و زیست لحاظ کنند.

علی مهاجر: در دوران جمع بندی شرایط مختلف را تجربه کنند مثلا یک دفعه سرو صدا زیاد باشد یک دفعه خوراکی لحاظ نکنند چون معلوم نیست شرایط کنکورشان چطوری خواهد بود.

اول این‌که حتی بدتر از شرایط کنکور را برای خودشان در نظر بگیرند، دوم این‌که وقفه ای بین کنکور و اخرین آزمون روش سه روز یکبار در نظر بگیرند و سومین نکته این که تمام نکات این دوران در جایی منسجم نوشته شود.

علی خانی: نه تنها به اشتباهات توجه کنیم بلکه تمام مطالب مربوط به آن اشتباهات را مرور کنیم.

 کاظم قلم چی: منظور ایشان این است که منظومه ای مطالعه کنید یعنی پیرامون اشتباهات خودتان تمام مطالب مرتبط را نیز مرور و مطالعه کنید.

سعید انصاری فرد رتبه‌ی 4 تجربی ایثارگران: امتحان نهایی را جدی بگیرند چون فرصت مناسبی است که کل پیش را یک جمع بندی کامل کنند مثلا اگر دو روز برای امتحان دینی وقت بود من کل تست ها را از کتاب آبی روز اول می زدم و روز دوم تشریحی کار می‌کردم و سعی می‌کردم روز قبل از امتحان نهایی، تشریحی کار کنم.

در سال سوم دبیرستان که تاکید بیشتری روی امتحان نهایی بود چه کار می‌کردید؟

تست ها را کار می کردم و تشریحی، در سوم دبیرستان روی درس های اختصاصی خیلی حساس‌تر بودم.

از چه زمانی مهارت های فراشناختی شما افزایش پیدا کرد؟

از مهر سال سوم. مجله ها را پیگیری می کردم (هم صحبت های شما هم رتبه های تک رقمی) که به من خیلی کمک می‌کرد.

مریم زاهدی کیا رتبه 2 انسانی : داوطلبان رشته‌ی انسانی باید یک برنامه ریزی مناسب برای مرور داشته باشند چون در رشته ی ما کتاب درسی خیلی مهم است و حتما باید به کتاب رجوع شود.

فرنوش فخار رتبه 1 منطقه 2 انسانی: من از اواسط اردیبهشت شروع کردم صرفا هم کنکور را کار نکردم تالیفی زیادی کار کردم که برای همه لزوما جواب نمی دهد یک سری دروس خاص هست که جمع بندی آن با مطالعه‌ی کامل کتاب درسی ممکن است مثلا تاریخ ادبیات و دینی باید کامل خوانده شود.

علی‌اکبر علی‌زاده: شبیه ترین آزمون به کنکور هر سال کنکور سال قبل آن است و توصیه‌ی من این است که داوطلبان در تحلیل آزمون ها دچار وسواس نشوند.

امیررضا پاشاپور یگانه رتبه 8 کشوری تجربی: ذهن شفاف در دو نیم روز داشته باشند و دچار آشفتگی نشوند و برای تثبیت نقاط مثبت برنامه داشته باشند. در برنامه ی ارائه شده ی امسال این که تاریخ آزمون ها درج شده خیلی کمک می کند.

عرفان نوری رتبه 19 منطقه 3 انسانی: من برای دوران جمع‌بندی، سه درس را برای مرور کامل انتخاب کردم یک درس از عمومی‌ها و دو درس از اختصاصی‌ها، تاریخ ادبیات و فلسفه منطق که روزانه طی 2 الی 3 ساعت آن‌ها را مرور می‌کردم و خیلی کمکم کرد در آزمون جامع آخر دینی را 100% جواب دادم. روزی یک ساعت برای اشتباهاتم وقت گذاشته بودم که پیشنهاد پشتیبان ویژه ی من بود.

محمدحسین ابراهیمی: عجله نکنیم ولی این که 3 روز یا 2 روز یکبار بزنیم مهمترین بخشش 2.5 روز بعدی است اگر می توانند در 1.5 روز نقاط ضعفشان را رفع کنند دوروز یکبار کار کنند، من خودم اولش 3روز یکبار و بعد 2 روز یکبار کار می‌کردم.

اگر نکته ای به ذهنشان می رسد که ترتیب را عوض کنند یا ترتیب درس ها را عوض کنند در این آزمون ها تجربه کنند که لطمه ای به آزمون اصلی نزند.

کیارش سلطانی: غیبت نداشته باشیم بخصوص بعد عید.

توصیه‌ی من این است که در پروژه هفتم اصلا غیبت نکنند و منابع خودشان را درست انتخاب کنند و کارنامه اشتباهات را جدی بگیرند.

سیده زهرا موسوی: اگر کارنامه اشتباهاتتان را نگاه کنید متوجه می شوید چه مطلبی را بخوانید.

حواسمان از نکته های کوچک پرت نشود بازیابی خود آزمون های سه روز یکبار مهم است، توجه به نکته های کوچک وقتی داریم کلی آماده می شویم خیلی مهم است.

دو دسته از افراد تلاش را کمی کم می کنند برخی یادشان می رود که آزمون هایی که می دهند کنکور نیست یک دسته ناامید می شوند، دقایقی که در دوران جمع‌بندی دارید به نسبت بیش از هر زمانی ارزش دارد آن را از دست ندهید.

سعی کردم هر درسی را به یک درصد خاصی برسانم حدودا 65% و حتی اگر باز هم زمان داشتم ولی از آن درس رد می شدم و دوباره در استراتژی بازگشت به آن درس برمی‌گشتم.

دوستان اکثر نکات کلی را گفتند من به یک نکته فرعی اشاره می‌کنم که کمکشان می کند و آن هم این‌که شرایط را تاجایی که می توانند شبیه کنکور کنند مثلا 8 صبح شروع کنند و حتما پشت میز و صندلی به همان مدت بنشینند.

سعید متقی: خیلی از مطالبی که مرور می کنند بار آخری است که می بینند پس اگر نکته‌ای می‌بینند جایی یادداشت کنند و مرور کنند.

امیررضا رضایی: پرخطرترین زمان پروژه هفتم است اگر می خواهند جبرانی داشته باشند در چارچوب همین برنامه راهبردی در این ایام، بیشترین بهره را ببرند.

فریبا محمودی: در دو و نیم روز توهم فراموشی به ما دست می دهد که برنامه ما به هم می ریزد مثلا یک ساعت برای زیست وقت گذاشته بودید ولی متوجه می‌شوید سه ساعت است دارید زیست می‌خوانید، من سعی کردم فقط همان قسمت را مطالعه کنم و کار دیگری هم که کردم و خیلی نتیجه داد این بود که شیمی درسی بود که چند سال بود داشتند سخت می کردند یک مجموعه آزمون 10سوالی از سال های قبل کانون و غیرحضوری‌ها به صورت جداگانه از خودم امتحان می گرفتم و توانستم در شیمی از 40% به 75% در کنکور برسانم.

.................................................

در این جلسه هم‌چنین اشکان اسماعیلی رتبه ی 1 ریاضی سال 89 هم حضور داشت که بخشی از صبحت‌های او در زیر آمده است:

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 16 فروردین 98 + فایل صوتی

از راست به چپ: علیرضا شاطری، رتبه‌ی 1 کشوری ریاضی 97، اشکان اسماعیلی رتبه ی 1 ریاضی سال 89، عرفان آبادیفرد رتبه‌ی 1 منطقه 1 تجربی 97

 در مقایسه‌ی وضعیت الان شما با ابتدای سال تحصیلی، چیزی که در این دوران فرق دارد این است که الان مباحث را مطالعه کرده اید در اغاز سال ولی هنوز نخوانده بودید. اگر ضعف یا قوت دارید شتاب الان شما با مهر یا تیر سال قبل فرق دارد و باید زمان بندی را طوری طراحی کنید که بیشترین نتیجه را بگیرید. در جمع بندی وسواس مضر است و به تسلط نیاز دارید زمان های وسواس را هدر ندهید به قسمت هایی که بکر است اختصاص دهید مثلا اگر در شیمی مبحث محلول ها مشکل دارم نباید از ان فرار کنم و برعکس نروم سراغ مباحثی از فیزیک که لذت می برم و بدترین افت این است که از موضوعی که میترسیم فرار کنیم.

کاظم قلم‌چی: ما هر بار که از اشکان اسماعیلی یاد می‌کنیم به مشاوره‌های دقیق، همراهی همیشگی مادرش نیز اشاره می کنیم.

برخی هم نمی‌دانند همش آزمون بدهند یا درس بخوانند و این برای هر کسی متفاوت است کسی که عمومی‌اش خوب نیست می تواند به عمومی بپردازد و برعکس.

ساعت مطالعاتی مهم است که در این دوران برای من فول بود اگر مهر تا اسفند روزی 12 ساعت در روزهای تعطیل و روزی 5 الی 6 ساعت در روزهای مدرسه بود بعد عید که تمام وقت در اختیار خودم بودم ساعت مطالعه ام به 15 ساعت در روز هم می رسید. ساعت مطالعه ی من افزایش پیدا کرد و بهتر است شما هم ساعت مطالعه‌تان را افزایش دهید و این سودآوری برای شما خواهد داشت. آزمون استاندارد باید بدهید که آزمون های جمع بندی قلم چی برای من موثر بود.

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 16 فروردین 98 + فایل صوتی

کانونی‌های حاضر در جلسه نفرات برتر آزمون 16 فروردین 1398 (دختران)

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 16 فروردین 98 + فایل صوتی

کانونی‌های حاضر در جلسه نفرات برتر آزمون 16 فروردین 1398 (پسران)

تهیه و تنظیم

ناهید منجمی

فایل های ضمیمه

چشم انداز برنامه‌ی کانونی‌ها برای دوران جمع بندی ( قسمت اول - 7 دقیقه)
چشم انداز برنامه‌ی کانونی‌ها برای دوران جمع بندی ( قسمت دوم - 30 دقیقه)
چشم انداز برنامه‌ی کانونی‌ها برای دوران جمع بندی ( قسمت سوم - 20 دقیقه)
تجربیات رتبه های برتر حاضر در جلسه ( قسمت اول - 32 دقیقه)
تجربیات رتبه های برتر حاضر در جلسه ( قسمت دوم - 30 دقیقه)