کاظم قلم چی : چشم انداز برنامه‌ی کانونی‌ها برای دوران جمع بندی

حدود بیست سال است که دانش آموزان کانونی با روش سه روز یک بار ، آموخته‌های خود را جمع بندی می‌کنند .

کاظم قلم چی : چشم انداز برنامه‌ی کانونی‌ها برای دوران جمع بندی


حدود بیست سال است که دانش آموزان کانونی با روش سه روز یک بار ، آموخته های خود را جمع بندی می کنند . در روش سه روز یک بار ، شما ابتدا یک مجموعه ی کامل را امتحان می دهید و سپس در دو ونیم روزبعد ، برای هر دو درس یک نیم روز را اختصاص می دهید و متناسب با نیازها و اولویت های خود مطالعه می کنید . در هر سه روز ، پیشرفت و تسلط شما بیشتر و جمع بندی تان کامل ترمی شود.

منبع امتحان برای روش سه روز یک بار در سال های گذشته ، کنکورهای سراسری سال های قبل بود . امسال هم برای فارغ التحصیلان ( چهارمی ها ) به همان روال سال های گذشته است . اما برای دانش آموزان (یعنی دوازدهمی ها ) منابع متفاوت است زیرا کتاب ها ی امسال همگی جدید هستند . منبع آزمون در دوران جمع بندی برای دوازدهمی ها شامل دو قسمت است : کنکور 97 ، یعنی کنکور پارسال کماکان منبع اصلی دوازدهمی هاست زیرا سبک سوال های هر کنکور بیشترین شباهت را با کنکور سال قبل دارد . کتاب زرد کنکور 97 منبعمشترک و مهمی برای همه ی دانش آموزان و فارغ التحصیلان است که می توانند در ابتدا و در انتهای دوران جمع بندی آن را تمرین کنند.

 در آغاز و حتی قبل از دوران جمع بندی ، کتاب زرد 97 را تمرین می کنید تا با سبک سوال های کنکورآشنا شوید و مطالعه ی خود را در دوران جمع بندی به درستی هدایت کنید و با شناختی که از سبک سوال ها پیدا می کنید به حاشیه و بیراهه نروید . در هفته ی ماقبل آخر، نیز برای جمع بندی نهایی و اجرای روش سه روز یک بار ، دو دوره سوال های کنکور داخل و خارج کشور را امتحان خواهید داد . بهتر است در هفته ی ماقبل آخر نزدیک ترین نوع سوال ها به آزمون امسال را تمرین کنید . 

ممکن است بپرسید چرا در هفته ی ماقبل آخر ، کتاب زرد 97 را تمرین کنیم و این کار را در هفته ی پایانی انجام ندهیم . پاسخ این است که هفته ی پایانی هفته ی تورق سریع است . در این هفته سوال های نشان دار و خلاصه درس هایتان را مروز می کنید و با کتاب های درسی روش تورق سریع را اجرا می کنید . در باره ی دوران جمع بندی و روش سه روز یک بار و هفته ی پایانی ( با محتوای تورق سریع ) و برنامه ی دو روز پایانی و دوران انتقالی و نحوه ی مطالعه در دوران امتحانات نهایی به طور جداگانه صحبت خواهیم کرد اما هم اکنون کافی است توجه کنید که زمان تمرین کتاب زرد 97 دو نوبت است . نوبت اول اختیاری است و برای قبل از شروع دوران جمع بندی است و نوبت اصلی هفته ی ماقبل آخر قبل از کنکور است ( روزهای یکشنبه تا چهارشنبه ،سوم تا پنجم تیرماه 98)

منبع امتحانات برای روزهای دیگر در دوران جمع بندی کتاب زرد 10 کنکور است . دانش آموزان دوازدهمی می دانید که کنکورهای سال های قبل از 97 وجوه اشتراک کمتری با سوال های نظام جدید دارند . برای مثال سوال های فیزیک سال 97 ، 63 درصد با کتاب های نظام جدید مشترک است در صورتی که سوال های کنکور 96 ، 43 درصد با کتاب های فیزیک نظام جدید مشترک هستند . به همین دلیل برای منبع امتحانی دانش آموزان کتاب زرد 10 مجموعه را به طور مستقل مهندسی و تهیه کرده ایم . 

کنکورهای پارسال (97) را به دلیل اشتراک بیشتر سوال ها با نظام جدید و به دلیل ضرورت آشنایی شما با سبک سوال ها ضروری می دانیم و برای سوال های غیر مشترک معادل آن ها را طراحی کرده ایم اما برای سال های قبل از آن به صلاح نمی دانیم که کنکورهای سال های گذشته را شبیه سازی کنیم . کتاب زرد 10 مجموعه شامل پنجاه درصد سوال های جدید کانونی و طراحی شده و پنجاه درصد سوال های مناسب از کنکورهای گذشته است . دو مجموعه از این 10 مجموعه را طبق برنامه ی دوران جمع بندی پس از پایان امتحانات ، به صورت هماهنگ کشوری امتحان می دهید و از سایت کانون کارنامه یدرصدی و چند از 10 وکارنامه ی تحلیلی دریافت می کنید . شش مجموعه ی دیگر را نیز طبق برنامه ی دوران جمع بندی در ایام امتحانات نهایی قرار داده ایم در طی بیست و پنج روز ، شش امتحان را از کتاب زرد 10 کنکور در نظر گرفته ایم .  

شما در این ایام خوب است یک برنامه ی تلفیقی داشته باشید تا بتوانید هم برای امتحانات نهایی مطالعه کنید و هم این که از فضای کنکور و جمع بندی برای کنکور دور نمانید . دو آزمون نخست از کتاب زرد 10 کنکور را قبل از دوران امتحانات نهایی ( از 25 اردی بهشت تا 29 اردی بهشت ) در نظر گرفته ایم . نحوه ی تنظیم برنامه ی تلفیقی و تصمیم گیری در باره ی این که اساسا در ایام امتحانات نهایی فقط برای امتحانات مطالعه کنید یا این که بخشی از زمان خود را برای جمع بندی و آمادگی برای کنکور اختصاص دهید یک تصمیم فراشناختی مهم است . پیشنهاد می کنیم حتما با اولیا و افراد دلسوز و پشتیبان خود حتما در مورد برنامه ی تلفیقی در ایام امتحانات گفت وگو کنید و از هم اکنون خودتان در این باره بیندیشید و متناسب با وضعیت آموزشی و نیازهای خودتان برنامه ی ویژه دوران جمع بندی را با شرایط خودتان سازگار کنید .

تاریخ امتحانات برای فارغ التحصیلان نیز مشابه دانش آموزان است . فارغ التحصیلان که قرار نیست امتحان نهایی داشته باشند ، در این زمینه دغدغه ی کمتری دارند و می توانند برنامه ی ویژه ی دوران جمع بندی را با آرامش بیشتر اجرا کنند . در ایام دوران جمع بندی و طبق برنامه ی تنظیمی شما می توانید پس از انجام امتحانات که شروع هر دوره ی سه روزه ی شماست کارنامه ی همان آزمون را از سایت کانون دریافت کنید و با کمک گرفتن از کارنامه ی تحلیلی برنامه ی خود را برای دو و نیم روز باقی مانده تنظیم کنید . قرار است در دو ونیم روز باقی مانده تصمیم بگیرید در هر نیم روز کدام درس ها را بخوانید و از هر درس روی کدام مبحث ها و کدام درسنامه ها و کدام تست ها تمرکز کنید . دانش آموزان هم چنین در ایام امتحانات باید تصمیم بگیرید آیا به جز درسی که امتحان نهایی دارید سراغ درس ها و مبحث های دیگر هم بروید یا نه .

دوران جمع بندی نیاز به تصمیم گیری های دقیقی دارد . دانش آموزانی که در طی سال گذشته ، مهارت های فراشناختی خود را تقویت کرده اند و با اندیشه ورزی و تحلیل کارنامه های آزمون ها ، روش های درس خواندن خود را وضوح وشفافیت بخشیده اند اکنون بهتر می توانند تصمیم های خوبی برای دوران انتقالی و دوران جمع بندی بگیرند .

در باره ی دوران انتقالی و دوران جمع بندی و نکات متعددی که در برنامه ی هماهنگ کانونی ها ویژه ی دوران جمع بندی تدوین کرده ایم باز هم سخن خواهیم گفت . اما از هم اکنون برنامه ی دوران جمع بندی را با دقت مطالعه و بررسی کنید با اولیا و آشنایان دلسوز و پشتیبان خود گفت و گو کنید و خود ویژگی های خود را در حاشیه و در خانه های خالی برنامه ی ویژه ی جمع بندی بنویسید .

درباره دوران جمع بندی و منابع این دوران صحبت کردیم اما چند موضوع مهم دیگر را هم مطرح می کنم تا درباره ی آن ها خوب فکر کنید و تصمیم های درست بگیرید.

1 – از برنامه ی راهبردی در پروژه ی هفتم (فروردین و اردی بهشت ) جدا نشوید و در آزمون ها غیبت نکنید . پروژه ی هفتم حساس ترین پروژه ی آزمون هاست . متاسفانه پس از عید برخی از دانش آموزان از برنامه جدا می شوند . کم ترین نتیجه ی زیان بار جدا شدن از آزمون ها ، ذهن آشفته است . رتبه ها در این ایام جا به جا می شود . از برنامه جدا نشوید . پس از عید بیش از هر زمان دیگری به ذهن و برنامه ی منظم و آرامش نیاز دارید. قطاری که از ریل جدا می شود به ظاهر رهاست اما به مقصد نمی رسد . اگر عقب مانده اید یا بعضی مبحث ها و درس ها نخوانده اید و اگر نمره هایتان پایین است یا افت کرده اید در مسیر بمانید و از برنامه جدا نشوید .

2 – امسال دانش آموزان دوازدهمی باید در امتحانات نهایی هم شرکت کنید . شرکت در امتحانات را یک امتیاز برای خود بدانید که سبب می شود به درس های دوازدهم به ویژه درس های نیم سال دوم کم توجهی نکنید . برای تلفیق برنامه ی امتحانات و جمع بندی برای کنکور روی برنامه ای که امروز به شما داده ایم یعنی برنامه ی هماهنگ کانونی ها برای دوران جمع بندی تمرکز کنید وبه تاریخ آزمون ها و برنامه ی پیشنهادی آزمون های اختصاص و عمومی توجه کنید . البته می توانید برخی موارد را متناسب با نیاز خود تغییر دهید . اما توجه کنید که تعداد تغییرات آن قدر نشود که برنامه تبدیل به شیر بی یال و دم و اشکم شود !

3 – اگر دقت کنید برنامه ی دانش آموزان و فارغ التحصیلان را در یک صفحه و در کنار هم ارائه داده ایم . بهترین کار برای هر دو گروه این است که برنامه تان هماهنگی حداکثری داشته باشد . بهترین برنامه برای فارغ التحصیلان هماهنگی حداکثری با دانش آموزان است . شاید تصور کنید که دانش آموزان به علت برنامه ی فشرده تر ، زمان کمتری دارند و کمتر می توانند برنامه را به طور دقیق و کامل اجرا کنند اما به عنوان فقط یک نشانه و نمونه جالب است بدانید در آزمون 7 فروردین تعداد دانش آموزانی که از میان زوج درس ها به هر دو پاسخ دادند چندبرابر فارغ التحصیلان بود . دانش آموزان در حالی که امتحان نهایی دارید و کارتان فشرده است می توانید با برنامه هماهنگ باشید و از سوی دیگر فارغ التحصیلان گمان نبرید که زمانتان زیاد است و از کار متمرکز و فشرده غفلت نکنید . دانش آموزان نگران نباشید . فارغ التحصیلان غفلت نکنید وخوش خیال نباشید .

4 – درس های عمومی ، در ماه های باقی مانده ، در دوران انتقالی ، ایام امتحانات و دوران جمع بندی به درس های عمومی توجهی بیش از گذشته داشته باشید . دو منبع عمومی برای دوران جمع بندی وجود دارد که یکی از آن ها یعنی کتاب زرد عمومی دوازدهم جدید است . کتاب زرد عمومی دوازدهم شامل دو دوره سوال های کنکور 97 است که از میان پانصد سوال عمومی پارسال برای پنج رشته انتخاب شده اند . دویست سوال برای دو دوره از میان پانصد سوال انتخاب شده و در قالب دو مجموعه تنظیم شده است . این دو مجموعه را همراه کتاب زرد 97 در دوران جمع بندی امتحان می دهید . کتاب زرد عمومی دوازدهم مکمل کتاب زرد 97 و کتاب زرد 10 کنکور است .درس های اختصاصی و درس های عمومی به این ترتیب به صورت جداگانه در اختیار شما قرار دارند . هشت دوره ی دیگر کتاب زرد عمومی دوازدهم را در روزهای دیگر طبق برنامه ی دوران جمع بندی امتحان خواهید داد. در دوران جمع بندی به درس های عمومی توجهی بیشتری داشته باشید .

موضوعاتی که باید در دوران جمع بندی به آن ها توجه کنید بیش از گذشته است . موضوعات جدیدی هم امسال اضافه شده اند اما ما هم برای شما برنامه ای منسجم تنظیم کرده ایم تا کار برنامه ریزی باری شما ساده تر باشد . البته نیاز به تلفیق برنامه و سازگارکردن برنامه برنامه با شرایط شما وجود دارد . اما اگر روی برنامه ی راهبردی آزمون ها و برنامه ی دوران جمع بندی و کتاب های زرد که منبع دوران جمع بندی هستند خوب تمرکز کنید با آرامش و اطمینان کار خود را پیش خواهید برد و برای امتحان اصلی به آمادگی کافی خواهید رسید .


همه چیز برای موفقیت شما فراهم است

با تلاش و سخت کوشی و با اندیشه ورزی و گفت وگو با اولیا آینده تان را خواهید ساخت

شما موفق خواهید شد.

کاظم قلم چیعکس با کیفیت را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید

عکس با کیفیت را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید