هدف گذاری و روش‌های مطالعه برترهای تهران - 16 فروردین 98

روش‌های مطالعه یک درس از زبان برخی از دانش آموزان برتر تهران

هدف گذاری و روش‌های مطالعه برترهای تهران - 16 فروردین 98

روش های مطالعه و هدف گذاری یک درس از زبان برخی از  دانش آموزان برتر تهران امسال که در برگه نظرخواهی آزمون 16 فروردین این موارد را نوشته اند. 


محمد مهدی کاهه               چهارم انسانی                    میانگین تراز : 7641

درس انتخاب شده  : ادبیات اختصاصی (عروض)

 • 1-روزی نیم ساعت شعر از دیوان حافظ به صورت سماعی کار می کردم

 • 2-برای بحرهای عروضی رمز گذاری کردم

 • 3-سبک شناسی را به صورت مقایسه ای (مقایسه ویژگی سبک های مختلف ) مطالعه و تست زدم

 • 4-در بخش آرایه ، یک روز درمیان،‌ 10 تست کلی میزدم

 • 5-منابع متفرقه و حجیم را کنار گذاشتم و بر کارنامه بازیابی ، اشتباهات و سوالات نشان دار خودم تمرکز کردم

امروز در این درس پیشرفت می کنم

چند از 10 من در این درس در آزمون های گذشته : 7

پیش بینی چنداز 10  امروزم : 8

____________________________________________________________________________

فاطمه یوسفی                      دوازدهم ریاضی                 میانگین تراز : 7205

درس انتخاب شده  : هندسه

 • 1-سوالات مبحث به مبحث کنکور را تیپ بندی می کنم

 • 2-برای هر تیپ،  راهبردی می نویسم

 • 3-سوالات جدیدی که مشابه آن را ندیده ام،  یادداشت می کنم

 • 4-سوالات غلط و نزده را یادداشت می کنم

 • 5-خلاصه  ای ازمباحث را می نویسم

 • 6-برای هر فصل، آزمون 20 سوالی با زمان می دهم.

 • 7-نقاط ضعفم را به دودسته تقیسم می کنم (الف : مباحثی که بلد نیستم را بازخوانی می کنم / ب: مباحثی که خطای زیادی در آن ها دارم با تست زمان دار برطرف می کنم)

امروز در این درس پیشرفت می کنم

چند از 10 من در این درس در آزمون های گذشته : 8

پیش بینی چند از 10 امروزم : 9


_________________________________________________________________________________

مینا اعظم طاهری                  چهارم تجربی                میانگین تراز : 7177

درس انتخاب شده  : زیست شناسی

 • 1-منابع را محدودکردم

 • 2-خلاصه نویسی ها و حاشیه نویسی هایم را خواندم

 • 3-وقت بیشتری برای مطالعه گذاشتم تا تست زدن

 • 4-برای مباحثی که بر اساس بازیابی اشکال بیشتری داشتم وقت بیشتری گذاشتم

 • 5-تست زدن از کتاب سه سطحی

امروز در این درس پیشرفت می کنم

چند از 10 من در این درس در آزمون های گذشته : 7

پیش بینی چند از 10 امروزم : 8

__________________________________________________________________

رضا جهانی                       دوازدهم  ریاضی                   میانگین تراز :7062

درس انتخاب شده  : حسابان 2

 • 1-ابتدا بدون هیچ بازخوانی و مطالعه ای،  حل تست های مارک دار را به صورت زمان دار شروع کردم

 • 2-هم زمان با این برنامه،  به حل تست های سه سطحی (سطح دشوار تر) می پرداختم

 • 3-ازکارنامه بازیابی  و سوالات پیشنهادی نوروز با اولویت های مبحثی استفاده کردم

 • 4-تست های جزوه معلم را با (مضرب ضریب 4) 4k زمان دار حل می کردم

امروز در این درس پیشرفت می کنم

چند از 10 من در این درس در آزمون های گذشته : 8

پیش بینی چنداز 10  امروزم : 9

________________________________________________________________________________

یاسمین حسین زاده ثانی            چهارم تجربی                میانگین تراز : 6912

درس انتخاب شده  : زیست شناسی

 • 1-مطالعه ی دقیق متن کتاب درسی

 • 2-تست زدن از کتاب سه سطحی

 • 3-حل غلط های خودم که قبلا در کتاب سه سطحی زده بودم

 • 4-زدن همه تست های سراسری

 • 5-تست زدن از کتاب اشتباهات متداول

 • 6-استفاده از لغت نامه های زیست خودم

امروز در این درس پیشرفت می کنم

چند از 10 من در این درس در آزمون های گذشته : 6

پیش بینی چنداز 10 امروزم : 7

________________________________________________________________________

الینا شهری                      دوازدهم ریاضی                       میانگین تراز : 6903

درس انتخاب شده  : گسسته

 • 1-از روش بازیابی استفاده کرده ام

 • 2-ابتدا تست های هر فصل را به صورت ترکیبی زدم

 • 3-بررسی پاسخ تست هایی که زدم

 • 4-پس از نوشتن و بررسی خلاصه ها به بررسی جزوه دبیر پرداختم

 • 5-با زدن آزمون غیرحضوری دراین درس آمادگی خود را سنجیدم

امروز در این درس پیشرفت می کنم

چند از 10 من در این درس در آزمون های گذشته : 5

پیش بینی چنداز 10 امروزم : 6

___________________________________________________________________________________

امیر مسعود خلوجینی             دوازدهم ریاضی                 میانگینتراز :6849

درس انتخاب شده  : حسابان 3

 • 1-من این درس را مانند آزمون های کانون موضوعی خواندم (پایه و دوازدهم را درمباحث مشترک باهم مطالعه کردم )

 • 2-در قسمت هایی که برایم ساده تر بود از روش بازیابی استفاده کردم

 • 3-در قسمت هایی که به نظرم سخت بود خلاصه نویسی کردم و از روش بازخوانی استفاده کردم

امروز در این درس پیشرفت می کنم

چند از 10 من در این درس در آزمون های گذشته : 7

پیش بینی چنداز  10  امروزم : 9

______________________________________________________________________________

نگار بادامی                     چهارم تجربی                          میانگین تراز :6706

درس انتخاب شده  : ریاضی  

 • 1-ابتدا با استفاده از درس نامه کتاب کمک درسی، مبحث را مطالعه کردم (به قسمت هایی که نشان دار  کرده بودم دردرسنامه توجه ویژه کردم)

 • 2-تست های نشان دار کنکور را زدم

 • 3-به سراغ کتاب نوروز برای تثبیت و اطمینان رفتم

 • 4-تست  های باقی مانده از کتاب سه سطحی  را حل کردم

 • 5-از آزمون غیر حضوری استفاده کردم

امروز در این درس پیشرفت می کنم

چند از 10 من در این درس در آزمون های گذشته : 5

پیش بینی چنداز 10  امروزم : 8

___________________________________________________________________________________

فاطمه صادقی خاص             دوازدهم تجربی                میانگین تراز : 6682

درس انتخاب شده  : فیزیک

 • 1-تست هارادوره ای میزدم و اشکالاتم را یادداشت می کردم و در پایان دوباره حل می کردم

 • 2-در دوران جمع بندی عید ابتدا مرور وار ، درس نامه یا فرمول هارا متناسب با نیازم دوره می کردم  ، با این کار دوباره مطالب در ذهنم طبقه بندی منظم می شد

 • 3-از آزمون 21 دی،‌ در پایان هر  هفته مطابق با مطالبی که خوانده بودم،  برای خودم جمع بندی کلی می کردم

امروز در این جایگاه خودرا حفظ خواهم کرد

چند از10 من در این درس در آزمون های گذشته : 7

پیش بینی چند از 10  امروزم : 7

______________________________________________________________________________

کوثر احمدی                    دوازدهم تجربی                  میانگین تراز : 6576

درس انتخاب شده  : فیزیک

 • 1-در ایام  عید تاکید اصلی خود را بر بازیابی سوالات گذشته قرار دادم

 • 2-سعی کردم در بررسی کارنامه بازیابی،  در سوالاتی که اشتباه پاسخ داده ام یا پاسخ نداده ام ، علاوه بر سوالات ساده، سوالات دشوار را نیز بررسی کنم تا تسلط بیشتری داشته باشم.

 • 3-از میان سوالات جدید کتاب نوروز ، سوالاتی که به نظرم چالشی تر بود را نشان دار کردم تا دوباره آن ها را مرور کنم

 • 4-تمرکزبیشتری روی تست زمان دار گذاشتم تا شرایط آزمون را برای خودم شبیه سازی کنم

امروز در این جایگاه خود را حفظ خواهم کرد

چند از 10  من در این درس در آزمون های گذشته : 7

پیش بینی چند از 10  امروزم :7

________________________________________________________________________________-

راستین نوریان                  چهارم تجربی               میانگین تراز : 6502

درس انتخاب شده  : شیمی

 • 1-طبقه بندی و تیپ  بندی مسائل شیمی را انجام می دادم و مختصری درمورد حل آن تیپ سوال می نوشتم

 • 2-نوشتن و تهیه جدولی از کاربردهای تمام مواردی که درکتاب کاربردهای آن ذکر شده است

 • 3-تهیه جدولی از تمام واکنش های شیمیایی کتاب و مرور آن ها به منظور افزایش سرعت و تسلط

 • 4-نوشتن خلاصه های کوتاه برای هر درس که هنگام مرور مجدد ابتدا آن هارا می خوانم و سپس به روش بازیابی مقدار زیادی از زمان را برای تست زنی بیشتر برای خود نگه می دارم

 • 5-تحلیل تصاویر کتاب شیمی و استخراج حداکثری نکات از آن

امروز در این درس پیشرفت می کنم

چند از10 من در این درس در آزمون های گذشته : 7

پیش بینی چنداز 10 امروزم : 8

__________________________________________________________________________

مصطفی زارع               دوازدهم انسانی               میانگین تراز :  6340

درس انتخاب شده  : فلسفه

 • 1-ابتدا با حل تست درس را بازیابی می کنم

 • 2-پس از بازیابی روی قسمت های  مهم کتاب تمرکز بیشتری می کنم.

 • 3-کتاب را با دقت بازخوانی می کنم

 • 4-در مرحله بعد  با حل سوالات اشتباه و نزده مباحث را بازیابی می کنم

 • 5-از حاشیه نویسی نمودار محور استفاده می کنم

امروز در این درس پیشرفت می کنم

چند از10 من در این درس در آزمون های گذشته : 4

پیش بینی چند از 10 امروزم : 5