خبر خوب : هدیه‌ی آموزشی به کانونی‌ها (ثبت نام کنید )

آزمون‌های جامع ، جزء مهم‌ترین آزمون‌های سال است . طبق آمار سال‌های گذشته رتبه‌های یک رقمی و ترازهای بالای 7000 در این آزمون‌ها غیبت نمی‌کنند .

خبر خوب : هدیه‌ی آموزشی به کانونی‌ها (ثبت نام کنید )


آزمون های جامع ، جزء مهم ترین آزمون های سال است . طبق آمار سال های گذشته رتبه های یک رقمی و ترازهای بالای 7000 در این آزمون ها غیبت نمی کنند .

 امسال یک آزمون فوق العاده به صورت هدیه  در روز 31 خرداد برای دانش آموزان کانونی   و سایر دانش آموزانی که کتاب های زرد جمع بندی را تهیه می کنند در نظر گرفته ایم .

 برای این آزمون ها باید ثبت نام کنید البته آزمون به صورت هدیه است و مبلغی نخواهید پرداخت . برای جلوگیری از اسراف و مدیریت هزینه ها باید آمار شرکت کنندگان واقعی باشد . لذا اولویت با دانش آموزانی خواهد بود  که در آزمون های بهار بدون غیبت بوده اند یا  تعداد غیبت هایشان  کم  باشد . 

روش ثبت نام از طریق سایت کانون و صفحه ی شخصی شما خواهد بود و به اطلاع شما خواهد رسید.


برای ثبت نام به صفحه شخصی خود مراجعه کنید