نکته‌های مهم «طبقه‌بندی اقلام ترازنامه» رشته حسابداری دوازدهم

نکته‌های مهم «طبقه‌بندی اقلام ترازنامه» از پودمان چهارم درس دانش فنی تخصصی رشته حسابداری دوازدهم هنرستان

نکته‌های مهم «طبقه‌بندی اقلام ترازنامه» رشته حسابداری دوازدهم

نکته‌های مهم «طبقه‌بندی اقلام ترازنامه» از پودمان چهارم درس دانش فنی تخصصی رشته حسابداری دوازدهم هنرستان

پودمان 4: صورت‌های مالی


طبقه‌بندی اقلام ترازنامه

در ترازنامه طبقه‌بندی شده، دارایی‌ها به جاری و غیرجاری تقسیم می‌شوند.

در ایران ارائه دارایی‌ها و بدهی‌ها به ترتیب نقدینگی رایج‌تر است.

در ترازنامه معمولا:

                  دارایی‌ها به ترتیب کاهش نقدینگی،

                        بدهی‌ها بر اساس تاریخ سررسید 

                            و حقوق صاحبان سهام بر حسب کاهش بقا 

 طبقه‌بندی و گزارش می‌شوند.      

                                                             

           دارایی‌های جاری: موجودی نقد و دارایی‌های که انتظار می‌رود در یک‌سال، به وجه نقد تبدیل، فروخته یا به مصرف برسند. مانند حساب‌های دریافتنی، موجودی کالاها،‌ پیش‌پرداخت‌ها و . . . دارایی جاری معمولاً به ترتیب کاهش نقدینگی در ترازنامه طبقه‌بندی می‌شوند.

           دارایی‌های غیرجاری: دارایی‌هایی که مؤسسه قصد نگه‌داری و استفاده از آن‌ها را برای سال‌های طولانی دارد. مانند زمین، ساختمان، اثاث اداری و ...

           بدهی‌های جاری: تعهداتی  که انتظار می‌رود حداکثر طی یک‌سال آتی از محل دارایی‌های جاری یا ایجاد بدهی جاری دیگر، تسویه یا بازپرداخت شوند. مانند حساب‌های پرداختنی، مالیات، پیش‌دریافت‌ها و ... 

          بدهی‌های غیرجاری: تعهداتی که انتظار نمی‌رود طی یک سال از محل دارایی‌های جاری یا ایجاد بدهی‌ جاری دیگر، تسویه یا بازپرداخت شوند. مانند اوراق قرضه پرداختنی و . . .

   

نکته‌های مهم «طبقه‌بندی اقلام ترازنامه» رشته حسابداری دوازدهم