قهرمان پیشرفت: علی اکبری، از رتبه 8000 سال 95 تا 769 سال 97

سه سال در کنکور شرکت کردم. سال 95 رتبه‌ام حدود 8000 شد. سال 96 رتبه‌ی حدود 3600 را به دست آوردم و سال 97 موفق شدم رتبه‌ی 726 را کسب کنم.

قهرمان پیشرفت: علی اکبری، از رتبه 8000 سال 95 تا 769 سال 97

گفت‌وگو با علی اکبری، دانشجوی پزشکی دانشگاه ایران از خدابنده (از رتبه‌ی 8000 سال 95 تا رتبه‌ی 769 سال 97)

آزمون‌ها انگیزه‌ی زیادی ایجاد می‌کرد


رتبه‌ی سال 95: 8000 تجربی

رتبه‌ی سال 97: 769 تجربی

حضور در آزمون‌ها: از سوم راهنمایی تا چهارم دبیرستان و یک سال فارغ‌التحصیلی به مدت 6 سال

شغل پدر: آزاد، مغازه‌دار

شغل مادر: خانه‌دار

قهرمان پیشرفت: علی اکبری، از رتبه 8000 سال 95 تا 769 سال 97


از چه سالی به کانون آمدی؟

از سوم راهنمایی تا چهارم دبیرستان در آزمون‌ها شرکت ‌کردم.


چند سال در کنکور شرکت کردی و چه رتبه‌هایی به دست آوردی؟

سه سال در کنکور شرکت کردم. سال 95 رتبه‌ام حدود 8000 شد. سال 96 رتبه‌ی حدود 3600 را به دست آوردم و سال 97 موفق شدم رتبه‌ی 726 را کسب کنم. سال آخر خیلی خوب درس خواندم و عامل موفقیتم جدیت برای رسیدن به هدفم بود.


آیا در آزمون‌ها غیبت داشتی؟

شرایط آزمون دادن و انگیزه‌ای که بعد از نتایج آزمون پیدا می‌کردم باعث می‌شد در همه‌ی آزمون‌ها شرکت کنم.


چه شد که در کنکور سال 95 موفق نشدی؟

سال اول بیش‌تر به معدل مدرسه توجه داشتم و مطالعه‌ام بیش‌تر تشریحی بود و زمان کمی برای تست زدن اختصاص می‌دادم.

قهرمان پیشرفت: علی اکبری، از رتبه 8000 سال 95 تا 769 سال 97


در آزمون‌ها کدام درس‌ها جزو نقاط قوت تو بود؟

شیمی و ریاضی


در چه درسی مشکل داشتی؟

در بیش‌تر درس‌ها مشکل داشتم. برای کنکور 97 حدود 66 درصد از زمان را صرف تست‌زنی و 33 درصد را صرف مطالعه‌ می‌کردم. در درس‌های مثل ریاضی و شیمی مطالعه را با تست زدن شروع می‌کردم.


از دفتر برنامه‌ریزی هم استفاده می‌کردی؟

هر سال از دفتر برنامه‌ریزی استفاده می‌کردم. ویژگی اصلی دفتر برنامه‌ریزی این بود که می‌توانستم از ساعت مطالعه‌ام آگاهی کامل داشته باشم. به دانش‌آموزان پیشنهاد می‌کنم هر روز صبح برنامه‌ی آن روز را بنویسند و مطالب مشاوره‌ای و انگیزشی دفتر دفتر برنامه‌ریزی را حتماً بخوانند.

قهرمان پیشرفت: علی اکبری، از رتبه 8000 سال 95 تا 769 سال 97


کدام کتاب کانون بیش‌ترین تأثیر را برایت داشت؟

کتاب‌های زرد جمع‌بندی و کتاب‌های سه‌سطحی خیلی خوب بودند. حجم کتاب‌های سه‌سطحی مناسب بود و با حل سؤالات آن‌ها می‌توانستم مطالب را دوره کنم.


پدر و مادر چگونه همراهی می‌کردند؟

در خانه شرایط مطالعه‌ را فراهم می‌کردند؛ تلویزیون را کنار گذاشته بودند و مهمانی‌ها هم تعطیل شده بود. اقوام نیز معمولا رعایت حالم را می‌کردند و کم‌تر رفت‌وآمد داشتند.


از میان اقوام و آشنایان فرد دیگری هم عضو کانون بوده است که در کنکور موفق شده باشد؟ 

خواهرم در آزمون‌های کانون شرکت می‌کند. او موفق شد سال 95 در آزمون مدارس نمونه‌دولتی قبول شود. دخترعموهای مادرم نیز عضو کانون بودند و در رشته‌های داروسازی و پزشکیِ دانشگاه شهیدبهشتی قبول شدند.


چه نکاتی به نظرت می‌رسد که می‌تواند به دیگران کمک کند؟

1. تحلیل آزمون را در طول هفته انجام دهند و فقط به یک روز موکول نکنند.

2. روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه‌ی قبل از هر آزمون، سؤالات آزمون‌های سال‌های قبل کانون را حل کنند.

قهرمان پیشرفت: علی اکبری، از رتبه 8000 سال 95 تا 769 سال 97