روزی که عیدیِ زمین را دادیم

فضای مدرسه بسیار زیبا شده بود. آخرین ماه سال بسیار دل‌نشین بود و مهم‌ترین اتفاقِ این ماه برای کلاسِ ما، برنامه‌ای بود که برای روز درخت‌کاری تدارک دیده بودیم.

روزی که عیدیِ زمین را دادیم

فضای مدرسه بسیار زیبا شده بود. آخرین ماه سال بسیار دل‌نشین بود و مهم‌ترین اتفاقِ این ماه برای کلاسِ ما، برنامه‌ای بود که برای روز درخت‌کاری تدارک دیده بودیم. قرار بود نهال‌هایی را در حیاط مدرسه بکاریم و پیش از سال نو، ما هم به زمین عیدی بدهیم.

آقا معلم با کمک پدرِ علی که در شهرداری کار می‌کرد، هماهنگی‌های لازم را برای دریافت نهال و بیل و بیلچه انجام دادند. ما هم تا توانستیم برنامه‌های مفید و آگاهی‌بخش آماده کردیم. حتی برای احترام به زمین و محیط‌زیست، مدت‌ها بود که تراکت‌های مدرسه را در طرفِ سفیدِ کاغذهای باطله می‌نوشتیم تا از استفاده‌ی بیش‌ از حد از کاغذ جلوگیری کنیم. یک دعوت‌نامه‌ی عمومی هم با این متن تنظیم کردیم:

دوستانِ پرتلاش و وفادارِ زمین!

سلام؛

زمین که مادر همه‌ی ماست، یک‌ سالِ دیگر هم از وجودِ خودش به ما طراوات، تازگی و شکوهِ یک زندگیِ زیبا را هدیه داد. در طول سالی که گذشت، ما هم تمام تلاشمان را کردیم که دوست‌دارانِ خوبی برای محیط‌زیست باشیم؛ اما اکنون که زمین در حال بیدار شدن از خوابِ زمستانی‌ است و در آستانه‌ی سال نو و بهارِ طبیعت قرار داریم، می‌خواهیم دوباره دست در دست هم دهیم و عیدی‌های زیبایی را که برای روز درخت‌کاری آماده کرده‌ایم، در زمین بکاریم.

بی‌شک با وجود دانش‌آموزان طبیعت‌دوستی چون شما، این مدرسه و از همه مهم‌تر، کره‌ی خاکیِ ما، سال‌های سال زیبا و باطراوت خواهد ماند. از شما دعوت می‌شود تا در روز درخت‌کاری در اولین زنگ استراحت در حیاط مدرسه حضور به هم رسانید تا در کاشت نهال‌ یکدیگر را یاری دهیم.

درخت کاری

درخت کاری