پیش به سوی آزمون بعدی

با بررسی آزمون 7 فروردین درس‌های زیادی می‌گیرید. بهتر است آن‌ها را یک بار دیگر مرور کنید و دستاوردهایتان را برای بهبود عملکرد برای آزمون بعدی به کار ببرید.

پیش به سوی آزمون بعدی

با بررسی آزمون 7 فروردین درس‌های زیادی می‌گیرید. بهتر است آن‌ها را یک بار دیگر مرور کنید و دستاوردهایتان را برای بهبود عملکرد برای آزمون بعدی به کار ببرید.

- همین حالا کارنامه‌ی آزمون 7 فروردین را با کارنامه‌ی آزمون 5 بهمن مقایسه کنید. 7 فروردین سکوی مقایسه‌ای است که عملکرد شما را در درس‌های پایه در بازه‌ی دوماهه با هم مقایسه می‌کند.

- برای این آزمون، تابلوی نوروزی را دقیق‌تر تکمیل کنید. وجود نقشه‌ی دقیق و پرمحتوا راهنمای بهتری برای مسیر پیش رو خواهد بود.

- در آزمون امروز حتماً متوجه شده‌اید که باید بیش‌تر روی نقاط قوت خود کار کنید. پس ابتدا نقاط قوت خود را تثبیت کنید و سپس به‌سراغ بقیه‌ی مباحث بروید.

- اگر کتاب زرد عمومی را شروع کرده‌اید، آن را ادامه دهید. اگر هم شروع نکرده‌اید، از امروز طبق برنامه‌ی مشخصی به‌صورت مجموعه‌ای از این کتاب از خودتان آزمون بگیرید.

- از دفتر برنامه‌ریزی غافل نشوید. این دفتر در زمان‌های حساس به شما کمک خواهد کرد.

- فارغ از این‌که چه نتیجه‌ای داشته‌اید، حضور شما در این آزمون، یک موفقیت است.