کنکور 98

حالا فصل متعادل شدن است

در زندگی روزمره گاهی ممکن است نتوانیم کاری را به نحو مطلوب به سرانجام برسانیم و همیشه دنبال فرصتی مناسب هستیم تا کارهای ناقص گذشته را سروسامان دهیم.

حالا فصل متعادل شدن است

در زندگی روزمره گاهی ممکن است نتوانیم کاری را به نحو مطلوب به سرانجام برسانیم و همیشه دنبال فرصتی مناسب هستیم تا کارهای ناقص گذشته را سروسامان دهیم. یکی از این فرصت‌ها ایام طلایی نوروز است. در این دوران می‌توانیم نواقصی که در کارهای گذشته وجود داشته، با برنامه‌ریزی‌ دقیق و منطقی کامل کنیم و کارهایی که نامتعادل انجام شده‌اند به تعادل برسانیم. در زمینه‌ی درسی با توجه به کارنامه‌ی نیم‌سال اول و کارنامه‌ی آزمون‌ها، نواقص گذشته یا افراط و تفریط‌های عملکرد خود را شناسایی کرده و مسیر پیش رو را برای رسیدن به هدف هموارتر کنید.

پیشنهاد می‌کنم:

1. با شرکت در آزمون‌های کانون و مطابق با برنامه‌ی آزمون‌ها عملکرد ناقص گذشته را جبران کنید.

2. بین مطالعه‌ی تشریحی و تستی یا مطالعه‌ی درس‌های نیم‌سال اول و دوم یا مطالعه‌ی درس‌های پایه و سال آخر یا درس‌های عمومی و اختصاصی بنابر‌ عملکرد گذشته و نیاز خودتان تعادل ایجاد کنید.

3. از ابتدای دوران طلایی نوروز تا پایان اردیبهشت کل مطالب درسی در برنامه‌ی راهبردی کانون گنجانده‌ شده است. از برنامه جدا نشوید. با اجرای برنامه‌ی آزمون‌ها با آمادگی بیش‌تری به استقبال امتحانات نیم‌سال دوم می‌روید و برای دوران جمع‌بندی نیز دغدغه‌ی بازگشت به عقب ندارید.

4. هرچقدر به مقصد و پایان خط نزدیک‌ می‌شوید به ذهن منظم‌تر و شفاف‌تری نیاز دارید. آشفتگی سبب نگرانی می‌شود. اگر نگاه و چشم‌انداز شما به مقصد و خط پایان باشد، از رقابت عقب نمی‌مانید.

5. برای افزایش ساعت مطالعه‌ی روزانه، دست‌کم یک ساعت را به درس‌های مورد علاقه‌تان اختصاص دهید. می‌توانید واژگان عربی و فارسی و زبان و تاریخ‌ادبیات و اعلام و شکل‌ها را هم مرور کنید.

دوران عید به اقتضای تعطیلاتی که دارد ممکن است خیلی از دانش‌آموزان را از فضای درس دور کند. اگر برنامه‌ریزی منطقی داشته باشید و افراط و تفریط نکنید و هدفمند گام بردارید، می‌توانید آینده را از آنِ خود کنید.