نکته‌های مهم «رگولاتور» رشته الکتروتکنیک دوازدهم هنرستان

نکته‌های مهم «رگولاتور» از پودمان پنجم درس نصب و تنظیم تابلو‌های برق فشار ضعیف رشته الکتروتکنیک دوازدهم هنرستان

نکته‌های مهم «رگولاتور» رشته الکتروتکنیک دوازدهم هنرستان

نکته‌های مهم «رگولاتور» از پودمان پنجم درس نصب و تنظیم تابلو‌های برق فشار ضعیف رشته الکتروتکنیک دوازدهم هنرستان

تابلو برق مطلوب شبکه


رگولاتور

برای تنظیم ظرفیت خازن‌ها از رگولاتور اصلاح ضریب توان استفاده می‌شود. 

رگولاتور، با اندازه‌گیری مقدار مصرف توان راکتیو مصرف کننده، دستور قطع و وصل کنتاکتورها را صادر می‌کند.

ویژگی‌های و مزایای رگولاتور: 

            1- تنظیم و شناسایی خودکار:با دریافت مقدار جریان هر پله از ترانسفورماتور جریان، تخمینی از ظرفیت هر پله را به‌دست آورد و متناسب با مقدار توان غیر مؤثر مصرف‌کننده‌، فرمان وصل پله‌های مورد نیاز را صادر می‌کند.

            2- قطع و وصل دوره‌ای پله‌ها (Cyclo Switching): این امتیاز را به بانک خازنی می‌دهد که تمام پله‌های یکسان از نظر تعداد دفعه‌های قطع و وصل و زمان در مدار به‌صورت تقریبی با هم یکی باشند و در واقع با هم مستهلک شوند.

           3- شناسایی پله‌های معیوب: اعلام خرابی پله‌های معیوب و قطع پله‌های بانک خازنی در هنگام اضافه جریان‌های ناشی از هارمونیک‌ و محدوده تغییر ضریب توان مطلوب.


نکته‌های مهم «رگولاتور» رشته الکتروتکنیک دوازدهم هنرستان