کنکور 98

آزمون 16 فروردین، یک آزمون جمع بندی است

آزمون 16 فروردین، یک آزمون جمع بندی است.برای چهارم‌ها جمع بندی پیش 1 و برای دوازدهمی ها، جمع بندی نیم سال اول سال دوازدهم است.

آزمون 16 فروردین، یک آزمون جمع بندی است

آزمون 16 فروردین، یک آزمون جمع بندی است.برای چهارم ها جمع بندی پیش 1 و برای دوازدهمی ها، جمع بندی نیم سال اول سال دوازدهم است و با توجه به اینکه این آزمون قبلا در تاریخ 21 دی از بچه ها گرفته شده است،مطمئنا از تک تک داوطلبینم میخواهم که بایستی به افزایش تراز در این آزمون فکر کنند و حتما حتما کمیت و کیفیت مطالعه را بالا ببرند.

برای این کار میتوانند از کارنامه مبحثی آزمون 21 دی استفاده کنند و نقاط ضعف و قوت خود را مشخص کنند و ابتدا به نقاط قوت خود بپردازند و برای این کار از مباحثی که قبلا خوندند و نتیجه گرفتند یک مجموعه تست از خودشون بگیرند و فقط و فقط قسمتهایی که مشکل دارند یا فراموش کرده اند را مرور کنند. در این ایام بایستی تا می توانند تایم تستی خود را بالا ببرند و تایم تشریحی خوندن را کم کنند.

از تابلو نوروزی که کانون در اختیار آنها قرار داده و با توجه به پیمانه ها و بودجه بندی کنکوری که برایشان مشخص کرده، دروس را اولویت بندی کنند و از کتابهای جمع بندی،نوروز و کتاب زرد عمومی استفاده کنند.