کنکور 98

سال 97 ساخت 230 کلاس درس در 48 مدرسه

ساخت 230 کلاس درس در 48 مدرسه از روستاها و شهرهای 16 استان کشور توسط بنیاد قلم چی در سال 97 انجام شد.

سال 97 ساخت 230 کلاس درس در 48 مدرسه

ساخت 230 کلاس درس در 48 مدرسه از روستاها و شهرهای 16 استان کشور توسط بنیاد قلم چی در سال 97 انجام شد.


بنابراین گزارش، بنیاد قلم چی از سال 84، به ساخت 684 کلاس درس در 166 مدرسه از 23 استان کشور مبادرت ورزیده که بالاترین آمار مربوط به سال گذشته بوده است.

در سال 1397، بالغ بر 230 کلاس درس در 48 مدرسه از روستاها و شهرهای 16 استان آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان های جنوبی، رضوی و شمالی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان و مرکزی توسط بنیاد قلم چی ساخته شده که این اقدام موجب بهره مندی بیش از 6هزار دانش آموز شده است.

بر این اساس، از تعداد فوق الذکر، احداث  164 کلاس درس در 16 مدرسه شهری و 66 کلاس درس در 32 مدرسه روستایی صورت گرفته است که بیشترین کلاس های درس ساخته شده مربوط به استان های آذربایجان غربی با 27 کلاس درس، خوزستان با 26 کلاس و کرمانشاه با 24 کلاس بوده است.

این در حالیست که تعداد کلاس های درس ساخته شده در سایر استان ها به ترتیب 6 کلاس در هر یک از استان های خراسان جنوبی، اصفهان و چهارمحال و بختیاری، 9 کلاس در هر یک از استان های کردستان و خراسان رضوی، 10 کلاس در استان تهران، 12 کلاس در هر کدام از استان های مرکزی، بوشهر و خراسان شمالی، 16 کلاس در استان گلستان، 18 کلاس در هریک از استان های آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان و 19 کلاس درس در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.


سال 97 ساخت 230 کلاس درس در 48 مدرسه


منبع :