کلکسیون روشهای منتخب: مبحث «املا و لغت» فارسی

پس از ایام نوروز، توجه به دروس عمومی و به خصوص مطالعه‌ی مبحثی دروس عمومی اهمیت ویژه ای پیدا می‌کند.

کلکسیون روشهای منتخب: مبحث «املا و لغت» فارسی

پس از ایام نوروز، توجه به دروس عمومی و به خصوص مطالعه ی مبحثی دروس عمومی اهمیت ویژه ای پیدا می کند.به عبارت دیگر، بسیاری از دانش آموزان تمایل دارند که برای هر یک از مباحث دروس عمومی زمان ویژه ای را اختصاص دهند و به طور خاص به کسب مهارت بپردازند.

اما بسیاری از دانش آموزان با یک سؤال اساسی مواجه می شوند: «چگونه دروس عمومی را به طور مبحثی مطالعه کنیم؟»

برای پاسخ به این سؤال، کلکسیون روش دانش آموزان برتر را در مباحث مختلف بررسی می نماییم و محبوب ترین روش ها (بالاترین تعداد لایک) را برای شما ارائه می دهیم، در این مطلب به بررسی روش های منتخب در مبحث «املا و لغت» می پردازیم:

روش های منتخب مبحث «املا و لغت» فارسی به ترتیب محبوبیت:


امیررضا سلیمانی فرد از شهر قزوين- تراز 7812- دوازدهم تجربی (58 لایک) 

1) مبحث لغت را با توجه به بودجه‌ بندی آزمون، هرشب مطالعه می‌کنم.

2) فقط به خواندن لغت‌های انتهای کتاب اکتفا نمی‌کنم و معنای همة لغات کتاب را یاد می‌گیرم.

3) در مبحث املا، کتاب را روخوانی می‌کنم و کلمه‌های مهم را هایلایت می‌کنم.

محسن راستکار از شهر تبريز- تراز 7903- دوازدهم تجربی (44 لایک)  

این درس را به صورت موضوعی مطالعه می کنم. لغت،املا را هر دو روز یک بار مطالعه می کنم.

امیرمحمد سهرابی از شهر قم- تراز 7941- دوازدهم تجربی (42 لایک) 

این درس را به صورت موضوعی می خوانم. لغت و املا را در وقت های تفریح خود مطالعه می کنم.

فرزانه تراب بیگی از شهر نيشابور- تراز 6768- دوازدهم تجربی (38 لایک)  

هر شب حدود نیم ساعت ادبیات در برنامه‌ام هست. 

یک شب قرابت و آرایه، یک شب قرابت و دستور، یک شب قرابت و معنی لغت و.... و این تکرارهای پیوسته کمک کرده تا کم‌کم مطالب به حافظة بلند مدتم برود.

ملیکا شیرعلی از شهر شهرضا- تراز 7797- دوازدهم تجربی (23 لایک) 

ابتدا متن کتاب را با دقت می خوانم و تمارین آن را حل می کنم و سپس معانی لغات را یاد میگیرم و تست می زنم.

سید محمد هاشمی نسب از شهر فسا- تراز 7165- دوازدهم تجربی (18 لایک) 

برای ادبیات ابتدا کتاب درسی را می خوانم و توضیحات آخر درس ها را مطالعه می کنم .در هر درس که می خوانم، کلماتی که آخر کتاب آمده  را شماره می زنم که به کدام درس مرتبط است؛ کلمات و اعلام مربوط به همان درس را نیز می خوانم.

محمدرضا جمالی اصل از شهر اردبيل- تراز 7663- دوازدهم تجربی (13 لایک) 

هرشب دو مبحث را انتخاب و کار می‌کنم. 

مثلاً لغت و املا هر شب حدود سی تست می‌زنم و مباحث قرابت و دستور را هم باهم تست می‌زنم.

از کتاب‌های آموزشی مبحثی نیز استفاده می‌کنم.

احسان طهماسبی کرفی از شهر لردگان- تراز 6721- دوازدهم تجربی (12 لایک) 

حفظ کردن تاریخ ادبیات و بعضی از لغات را با جعبه بهیاد تمرین می‌کنم.

محمدامین فرج زاده از شهر مياندوآب- تراز 7619- دوازدهم تجربی (12 لایک) 

در این درس ابتدا متن کتاب درسی را مطالعه می کنم و لغات را بررسی می کنم.

مریم صادقی از شهر آستانه اشرفيه- تراز 6779- دوازدهم تجربی (10 لایک) 

خواندن لغت تقریبا هر روز در برنامه من است و لغات را از کتاب لغتی که تهیه کرده ام می خوانم.

محمدعماد سلامی از شهر بوشهر- تراز 7646- دوازدهم تجربی (9 لایک) 

درمبحث املا شب قبل از آزمون کتاب درسی را مرور می‌کنم. 

علی سعیدی از شهر آزادشهر- تراز 6414- دوازدهم تجربی (8 لایک) 

کم‌کم با کمک پشتیبان روش موضوعی‌خواندن را یاد گرفتم و طبق برنامه روزانه 40 دقیقه برای ادبیات در نظر گرفتم که با توجه به تعداد سؤال قرابت معنایی در کنکور، تعداد روز بیشتری را برای قرابت و در مرحله‌ی بعد آرایه‌ی ادبی و در هفته‌ی دوم تاریخ ادبیات و معنی کلمه را در برنامه قرار دادم.

بهار توکلی از شهر شهركرد- تراز 7124- دوازدهم تجربی (7 لایک) 

من برای یادگیری بیشتر کلمات از جعبة لایتنر استفاده می‌کنم و ۳۰دقیقه روزانه جهت یادگیری معنی کلمه ومترادف‌ها وقت می‌گذارم.

نگین رستمی از شهر تالش- تراز 6472- دوازدهم تجربی (5 لایک) 

سعی می‌کنم املاهای مهم را که در آزمون‌های کانون می‌آید، در دفتری برای خودم حتماً بنویسم.

اکرم حلیمی از شهر اراك- تراز 6625- دوازدهم تجربی (2 لایک) 

پنجشنبه قبل آزمون تمام تاریخ ادبیات و لغات و ارایه ها  را از اول کتاب  مرور می کنم.

فائزه سادات حسینی از شهر هشتگرد- تراز 6935- دوازدهم تجربی (1 لایک)

کشیدن شکل برای کلماتی که یادم می رود و همچنین تضادها و مترادف ها را برای خودم می نویسم. 


جمع بندی:

پر تکرارترین روش:

از میان 16 روش مطالعه منتخب، در 9 روش، به این موضوع اشاره شده است که با فواصل زمانی معین (هر روز، روزی 30 دقیقه، یک روز درمیان و...) معنای لغات و لغات املایی مربوط به بودجه بندی آزمون مطالعه و مرور می شود. 

جدیدترین روش ها:

1) سعی می‌کنم املاهای مهم را که در آزمون‌های کانون می‌آید، در دفتری برای خودم حتماً بنویسم. (نگین رستمی)

2) کشیدن شکل برای کلماتی که یادم می رود و همچنین تضادها و مترادف ها را برای خودم می نویسم. (فائزه سادات حسینی)

شما کدام روش را برای «املا و لغت» بیشتر می پسندید؟ در قسمت نظرات بنویسید و بحث کنید.