کنکور 98

دریاچه ارومیه در سال 1406 به تراز اکولوژیک می‌رسد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با ادامه بارش‌های مناسب در کشور، دریاچه ارومیه در سال 1406 به وضعیت اکولوژیک می‌رسد.

دریاچه ارومیه در سال 1406 به تراز اکولوژیک می‌رسد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با ادامه بارش های مناسب در کشور، دریاچه ارومیه در سال 1406 به وضعیت اکولوژیک می رسد.

عیسی کلانتری با اشاره به سرمایه گذاری دولت برای احیای دریاچه ارومیه و تلاش مدیران دولت در این زمینه، افزود: در پی بارش های اخیر تراز دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته حدود 36 سانتی متر افزایش یافته است.
وی اظهار داشت: تا پایان امسال با انتقال آب رودخانه زاب به دریاچه ارومیه سالانه 650 میلیون متر مکعب آب وارد این دریاچه می شود.
رئیس سازمان محیط زیست گفت: با احتساب سالانه ورود حدود 300 میلیون متر معکب حق آبه دریاچه ارومیه از طریق وزارت نیرو و شرکت های آب و فاضلاب منطقه، سالانه حدود یک میلیارد متر مکعب از اوایل سال آینده به آب این دریاچه اضافه می شود.
معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه خطر خشکی دریاچه ارومیه از سال گذشته برطرف شده است، ادامه داد: تراز سطح آب دریاچه ارومیه پس از بارش ها تا 10 فروردین امسال به حدود یک هزار و 271.08 متر رسیده است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته یک هزار و 270.72 متر بود و این آمار حاکی از افزایش حدود 36 سانتی متری تراز آب این دریاچه است.
وی گفت: میزان بارش در سال آبی جاری در حوضه دریاچه ارومیه 379.3 میلی متر بود که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 46 درصد افزایش یافته است به طوری که در سال آبی گذشته میزان بارش 259.6 میلی متر بود.
کلانتری با اشاره به بارش های 10 روز اخیر در منطقه زاگرس یادآوری کرد: در پی این بارش ها حدود 80 میلیارد متر مکعب بارندگی در کشور روی داد و کشور ما که حدود 11 سال در خشکسالی بسر می برد، از خطر کم آبی نجات یافت.
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست کشور پس از دیدار با محمدرضا پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی برای ارزیابی وضعیت دریاچه ارومیه از این دریاچه بازدید کرد.

منبع :