بورسیه 25000 دانش آموز از 7500 روستا در سال 97

دانش آموزان 7500 روستا از 31 استان کشور، سال 97 تحت پوشش بورسیه بنیاد قلم چی قرار گرفتند.

بورسیه 25000 دانش آموز از 7500 روستا در سال 97

دانش آموزان 7500 روستا از 31 استان کشور، سال 97 تحت پوشش بورسیه بنیاد قلم چی قرار گرفتند.


به گفته زهرا علومی مسئول بورسیه، در سال 97، نزدیک به 80 هزار دانش آموز تحت پوشش بورسیه قرار گرفتند که از این تعداد، 24824 نفر یا به عبارتی 29درصد بورسیه ها روستایی بودند.

مسئول بورسیه به استان هایی که در بورسیه روستائیان عملکرد خوبی داشتند، اشاره کرد و گفت: استان های کهگیلویه و بویراحمد با 2700 بورسیه روستایی رتبه نخست، هرمزگان با 1137 نفر رتبه دوم و مرکزی با 713 بورسیه روستایی رتبه سوم را در میان سایر استان ها در پایان سال گذشته کسب کردند.

وی همچنین با اشاره به نمایندگی شهرهایی که بیشترین دانش آموزان تحت پوشش بورسیه روستایی را در سال 97 داشتند، اظهار داشت: نمایندگی شهرهای بندپی غربی در استان مازندران با 75 بورسیه، کوهنانی در استان لرستان با 54 بورسیه و نرماشیر در استان کرمان با 45 بورسیه، بیشترین تعداد بورسیه روستایی را به خود اختصاص دادند.

وی در ادامه بیان کرد: در میان بورسیه های روستایی، 40 دانش آموز تراز بالای 7 هزار و 376 دانش آموز تراز 6250 تا 7 هزار داشته اند که سه نفر برتر از استان مازندران بودند. 

وی در پایان با معرفی برترین های بورسیه روستایی خاطرنشان کرد: حسین آقایی از روستای پاشاکلا در شیرگاه استان مازندران با تراز 7985، امیرمحمد فضلی نودشتی از روستای آب‌بندان‌سر شهر ساری استان مازندران با تراز 7670 و امیررضا شکارتبار از روستای تهمتن کلا در بندپی شرقی استان مازندران با تراز 7574، برترین ها در بین بورسیه های روستایی محسوب می شوند که بدون غیبت در بیش از 16 آزمون برنامه ای حضور مستمر داشته اند.

منبع :