کنکور 98

آزمون‌های اعتبارسنجی 13 اردیبهشت

دانش‌آموزان دوازدهمی که در آزمون‌های بعد از عید مایلند فیزیک پایه را نیز مرور کنند، می‌توانند در آزمون‌های 30 فروردین و 13 اردیبهشت فیزیک پایه را به عنوان اعتبارسنجی آزمون پاسخ دهند.

آزمون‌های اعتبارسنجی 13 اردیبهشت

با سلام 


دانش‌آموزان دوازدهمی که در آزمون‌های بعد از عید مایلند فیزیک پایه را نیز مرور کنند، می‌توانند در آزمون‌ 30 فروردین کل فیزیک دهم و آزمون 13 اردیبهشت کل فیزیک یازدهم را مرور کنند. 

شایان ذکر است که 20 سؤال اعتبارسنجیآزمون 30 فروردین به فیزیک دهم و 20 سؤال اعتبارسنجی آزمون 13اردیبهشت به فیزیک یازدهم اختصاص دارد.

توجه: سؤال‌های فیزیک پایه در دفترچه آزمون نمی‌آید و به عنوان سؤال‌های اعتبارسنجی مطرح می‌شود.


موفق باشید.