کنکور 98

در آزمون 16 فروردین موفق خواهید بود

آزمون 16 فروردین دوره دروس نیمسال اول پیش است و کسی که از ایام عید به خوبی استفاده کرده باشد دراین آزمون هم موفق خواهد بود.

در آزمون 16 فروردین موفق خواهید بود

آزمون ۱۶ فروردین دوره دروس نیمسال اول است و کسی که از ایام عید به خوبی استفاده کرده باشد دراین آزمون هم موفق خواهد بود.

برای این آزمون هم مانند آزمون ۷ فروردین ابتدا داوطلب باید مطالبی راکه قبلا خوانده خلاصه خوانی کند و به تسلط برساند سپس روی مطالب جامانده و جدید وقت بگذارد.

اما دوران مهمتری هم هست که بعد از عید است.اکثر دانش آموزان در آزمون های بعداز عید پیشرفت تراز داشته اند و رتبه بهتری هم کسب کرده اند.در دوران بعد از عید باید تلاش بیشتر باشدو روحیه تضعیف نشود تا بتوان به موفقیت دست یافت.

نکاتی که باعث موفقیت میشود:

برنامه ریزی  درست:باید از برنامه ای که قبلا برای درس خواندن اجرا میکرد و همچنین برنامه راهبردی جدا نشود و سعی بر افزایش ساعت مطالعه داشته باشد.

تمام دروس تا آخر اردیبهشت باید تمام شود و پس از آن به دوره و تثبیت مطالب پرداخته شود.

تعادل بین دروس عمومی و اختصاصی: درست است که باید بعد از عید تمرکز روی دروس عمومی بیشتر شود اما این به معنای کمتر خواندن دروس اختصاصی نیستو قبل از عید دروس عمومی و اختصاصی به نسبی ۳۰ به ۷۰ خوانده میشد حالا  با نسبت ۴۰ به ۶۰ خوانده شود.همچنان باید وقت برای دروس تخصصی بیشتر گذاشته شود چون سخت تر و وقت گیر ترند.

تعادل بین دروس پایه و پیش:همانطور که میدانید ۵۰ درصد سوالات کنکور را دروس پایه تشکیل میدهند و باید برای دروس پایه و پیش متعادل وقت گذاشت و آن قسمت هایی که در برنامه راهبردی بیشتر مورد توجه است بیشتر مطالعه کرد.درنهایت جمع بندی دروس پایه نیمسال دوم که تاکنون مطالعه شده ۳۰ فروردین خواهد بود.

باجدا نشدن از برنامه راهبردی میتوان تراز بهتر و درنتیجه رتبه بهتری هم در آزمون ها و هم در کنکور به دست آورد.