کنکور 98

نهایت استفاده را برای آزمون 16 فروردین ببرید

از انجایی که ازمون 16فروردین اخرین ازمون جمع بندی بوده داوطلبان باید نهایت استفاده را از اخرین فرصت باقی مانده ببرند

نهایت استفاده را برای آزمون 16 فروردین ببرید

از انجايي كه ازمون ١٦فروردين اخرين ازمون جمع بندي بوده داوطلبان بايد نهايت استفاده را از اخرين فرصت باقي مانده ببرند

و هم چنين از ان جهت كه دوران نوروز هم به پايان ميرسد

و همانطور كه به كنكور زمان زيادي باقي نمانده بايد تمام روزهايشان را با برنامه ريزي پيش ببرند

و به چند نكته توجه كنند:

  1. در اين ايام علاوه بر مطالعه ي مباحث هر ازمون پيش رو بايد يك يا دو مبحث از مباحث كسري به برنامه ي خود اضافه كنند

  2. مي بايست ديگر نقاط قوت و ضعف خود رو بشناسند كه بر نقاط قوت بيشتر تمركز و تمرين كرده تا به اطمينان ١٠٠٪؜ برسند

  3. مباحث رياضي و فيزيك را مبحث بندي كرده البته با توجه به بودجه بندي فصول و توانايي خود

  4. خيال خود را از تمامي دروس عمومي راحت كنند

  5. از حالا به فكر منابع جمع بندي كلي دروس باشند