نهمی‌ها : قصد دارید تحصیل خود را در کدام رشته ادامه دهید؟

بر طبق نظرسنجی که از حدود 40 هزار دانش‌آموز کانونی مقطع نهم صورت گرفته است، نتایج جالبی در خصوص انتخاب رشته‌ی تحصیلی آنها در سال تحصیلی آینده به‌ست آمده است.

نهمی‌ها : قصد دارید تحصیل خود را در کدام رشته ادامه دهید؟

شاید بخواهید بدانید که دانش‌آموزان مقطع نهم کانون چه برنامه‌ای برای انتخاب رشته سال آینده خود دارند.

بر طبق نظرسنجی که از حدود 40 هزار دانش‌آموز کانونی مقطع نهم صورت گرفته است، نتایج جالبی در خصوص انتخاب رشته‌ی تحصیلی آنها در سال تحصیلی آینده به‌ست آمده است. سوال مطرح شده به صورت زیر بوده است:


«قصد دارید تحصیل خود را در کدام رشته ادامه دهید؟»

الف- رشته‌ی ریاضی

ب- رشته‌‌ی تجربی

ج- انسانی یا علوم و معارف اسلامی

د-هنرستان


 خلاصه این نظرسنجی در جدول زیر ارائه شده است:


رشته ریاضی

رشته تجربی

انسانی یا علوم و معارف اسلامی

هنرستان

کل تهران ( درصد)

35

52

8

5

کل شهرستان (درصد)

17

72

8

5

از نتایج این نظرسنجی موارد زیر قابل مشاهده است:

الف- بیش‌ترین انتخاب دانش‌آموزان مربوط به رشته‌ی تجربی است که این موضوع به وضوع هم در تهران و هم در شهرستان‌ها قابل مشاهده است.

ب-در شهرستان‌ها، تفاوت زیادی بین انتخاب دانش آموزان در رشته‌ی تجربی با رشته‌های دیگر و خصوصا رشته‌ی ریاضی وجود دارد و این موضوع نشان‌گر تمایل بیشتر دانش‌آموزان غیر تهرانی به رشته‌ی تجربی می‌باشد. البته این اختلاف تا حدود در تهران نیز وجود دارد.

ج-نکته قابل تامل در بررسی نتایج، تمایل بیش‌تر دانش‌آموزان تهرانی به رشته‌ی ریاضی نسبت به دانش‌آموزان غیر تهرانی است. این موضوع را می‌توان به شرایط بهتر دانش آموزان جهت ادامه تحصیل و بالاتر بودن امکان یافتن شغل مرتبط با رشته آنها در تهران نسبت داد.

بنابراین ضروری است تا دانش آموزان با بررسی شرایط شرکت‌کنندگان و رقابت بین آنها، بررسی دقیق‌تری در خصوص انتخاب رشته خود داشته باشند.