کنکور 98

رتبه‌های برتر آزمون 7 فروردین به کدام زوج درس‌ها پاسخ دادند؟

با امکان جدیدی که در قسمت رتبه‌های برتر آزمون‌ها ایجاد شده است ، می‌توانید مشاهده کنید که هرکدام از برترها به کدام زوج درس‌ها پاسخ داده اند ؟

رتبه‌های برتر آزمون 7 فروردین به کدام زوج درس‌ها پاسخ دادند؟

با امکان جدیدی که در قسمت رتبه های برتر آزمون ها ایجاد شده است ، می توانید مشاهده کنید که هرکدام از برترها به کدام زوج درس ها پاسخ داده اند ؟


طبق آمار بیش از 55 درصد از دانش آموزان دوازدهمی (تجربی - ریاضی و انسانی) به 4 زوج درس پاسخ داده اند . این آمار در بین فارغ التحصیلان کمتر است و بیشتر آن ها به دو زوج درس پاسخ داده اند . 


برای مشاهده وضعیت پاسخگویی  رتبه های برتر آزمون 7 فروردین  به زوج درس ها بهقسمت نفرات برتر آزمون در لینک زیر مراجعه کنید. 


نفرات برتر آزمون 7 فروردین رتبه‌های برتر آزمون 7 فروردین به کدام زوج درس‌ها پاسخ دادند؟