ماه نگار ساخت مدارس و کتابخانه‌های بنیاد قلم چی: اسفند

بنیاد قلم چی در سال 84 وقف عام شد بر گسترش دانش و آموزش و از آن سال به ساخت مدارس و کتابخانه‌ها در نقاط مختلف کشور اقدام کرده است.

ماه نگار ساخت مدارس و کتابخانه‌های بنیاد قلم چی: اسفند

در اسفند سال 1391، کتابخانه فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) تجهیز شد.


آموزشگاه 6 کلاسه شبانه روزی مشارکتی قلم چی شهر بروجرد در استان لرستان نیز با زیربنای 2100 مترمربع، در اسفند 1392 مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت. 

بهره برداری از 7 مدرسه دو کلاسه بنیاد قلم چی ساخته شده در 7 روستای پای میل صیدون، کان گنجشکی، کلال کمب، مهدیه، دهدز دنباله رود، وحدت اندیکا و سید سلامات استان خوزستان و همچنین 3 مدرسه در استان هرمزگان شامل دو مدرسه 6 کلاسه در روستای جمال احمد آباد با 811 مترمربع و شهر سیریک با 815 مترمربع و مدرسه 3 کلاسه روستای پشت نخل دوآب با 144 مترمربع در اسفند 1395صورت گرفت.

همچنین 16مدرسه روستایی از 30 مدرسه احداث شده در استان سیستان و بلوچستان نیز در اسفند سال 95، افتتاح و بهره برداری شد.

از دیگر پروژه های بهره برداری شده در اسفند 1395 می توان به خوابگاه دخترانه بنیاد قلم چی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با زیربنای هزار مترمربع و کتابخانه عمومی بنیاد قلم چی شهر ساوه در استان مرکزی با زیربنای 450 مترمربع اشاره کرد.

در اسفند 1396، 2 مدرسه سه کلاسه در روستاهای القچین علیا و پس رش استان کهگیلویه و بویراحمد هرکدام با زیربنای 130 مترمربع، 2 مدرسه سه کلاسه در روستاهای سرواله و باغچه مریم هرکدام با زیربنای 120 مترمربع و همچنین 6 مدرسه دو کلاسه در 6 روستای چهارزبرسفلی، داربادام، باسکله، شادآباد، زازرم و داشتی بلاغ هرکدام با 90 مترمربع ساخته شده توسط بنیاد قلم چی، افتتاح شد.

و در پایان، مجتمع آموزشی 14کلاسه بنیاد قلم چی شهر فارسان در استان چهارمحال و بختیاری با زیربنای 1425 مترمربع در اسفند 96 افتتاح و بهره برداری شد.

بنیاد قلم چی در سال 84 وقف عام شد بر گسترش دانش و آموزش و از آن سال به ساخت مدارس و کتابخانه ها در نقاط مختلف کشور اقدام کرده است.کتابخانه فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تهران
ماه نگار ساخت مدارس و کتابخانه‌های بنیاد قلم چی: اسفندآموزشگاه شبانه روزی مشارکتی قلم چی شهر بروجرد
ماه نگار ساخت مدارس و کتابخانه‌های بنیاد قلم چی: اسفند
7 مدرسه روستایی در استان خوزستان
ماه نگار ساخت مدارس و کتابخانه‌های بنیاد قلم چی: اسفند16مدرسه روستایی در استان سیستان و بلوچستان
ماه نگار ساخت مدارس و کتابخانه‌های بنیاد قلم چی: اسفندمدرسه روستای جمال احمد آباد در استان هرمزگان
ماه نگار ساخت مدارس و کتابخانه‌های بنیاد قلم چی: اسفندمدرسه شهر سیریک در استان هرمزگان
ماه نگار ساخت مدارس و کتابخانه‌های بنیاد قلم چی: اسفندمدرسه روستای پشت نخل دوآب در استان هرمزگان
ماه نگار ساخت مدارس و کتابخانه‌های بنیاد قلم چی: اسفندکتابخانه عمومی بنیاد قلم چی شهر ساوه در استان مرکزی
ماه نگار ساخت مدارس و کتابخانه‌های بنیاد قلم چی: اسفندخوابگاه دخترانه بنیاد قلم چی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تهران
ماه نگار ساخت مدارس و کتابخانه‌های بنیاد قلم چی: اسفندمدرسه روستاهای القچین علیا در استان کهگیلویه و بویراحمد
ماه نگار ساخت مدارس و کتابخانه‌های بنیاد قلم چی: اسفندمدرسه روستای پس رش در استان کهگیلویه و بویراحمد
ماه نگار ساخت مدارس و کتابخانه‌های بنیاد قلم چی: اسفندمدرسه روستای سرواله در استان کردستان
ماه نگار ساخت مدارس و کتابخانه‌های بنیاد قلم چی: اسفندمدرسه روستای باغچه مریم در استان کردستان
ماه نگار ساخت مدارس و کتابخانه‌های بنیاد قلم چی: اسفندمجتمع آموزشی بنیاد قلم چی شهر فارسان در استان چهارمحال و بختیاری
ماه نگار ساخت مدارس و کتابخانه‌های بنیاد قلم چی: اسفند


6 مدرسه روستایی در استان کرمانشاه

ماه نگار ساخت مدارس و کتابخانه‌های بنیاد قلم چی: اسفند


منبع :