فارغ‌التحصیل:میانگین درصد پاسخ‌گویی به سؤالهای آزمون 7فروردین

زیست و شیمی دشوار بوده است. بقیه درس‌ها سطح متعادلی داشته و هیچ درسی آسان نبوده است.

فارغ‌التحصیل:میانگین درصد پاسخ‌گویی به سؤالهای آزمون 7فروردین

کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

سلام

آمارهای بعد از برگزاری آزمون فارغ التحصیل بدین شرح است:

فارغ‌التحصیل:میانگین درصد پاسخ‌گویی به سؤالهای آزمون 7فروردین

زیست و شیمی دشوار بوده است.

بقیه درس‌ها سطح متعادلی داشته و هیچ درسی آسان نبوده است.