امیرحسین بهروزه رتبه 5 ایثارگران و روش مطالعه زیست

امیرحسین بهروزه رتبه 5 ایثارگران و 371 کشوری دانشجوی سال دوم پزشکی دانشگاه تهران

امیرحسین بهروزه رتبه 5 ایثارگران و روش مطالعه زیست

امیرحسین بهروزه رتبه 5 ایثارگران و 371 کشوری دانشجوی سال دوم پزشکی دانشگاه تهران

روش کار من در درس زیست‌شناسی بدین صورت بود که من اول متن کتاب درسی را با دقت یک یا چند بار مطالعه می‌کردم (بسته به سطح سختی فصل مورد نظر) تا جایی که به یک درک کلی و اولیه از مفاهیم آن فصل می‌رسیدم. بعد شروع به حل تست‌های تالیفی می‌کردم که در این زمینه کتاب زیست تصویری و کتاب آبی زیست کانون از منابع قوی در این زمینه و کمک کننده به فهم عمیق مفاهیم کتاب و تسلط به نکات پنهان متن کتاب بود.

نکته‌ای که باید دانش‌اموزان بدانند این است که برای تسلط بر تمامی نکات زیست و تثبیت مطالب حفظی در حافظه باید تعداد بسیار زیادی تست‌های تالیفی در تیپ‌های مختلف حل کرد. من بعد از هر سری حل تست، نکات جدیدی که از تست‌ها یاد گرفته بودم را در کتاب یادداشت می‌کردم و نقاط پرتکرار در تست‌ها و یا چالشی کتاب را هم در متن مشخص می‌کردم تا هر بار که کتاب را می‌خوانم، نکات برایم یادآوری و در کنار متن در ذهنم تثبیت بشوند.

درس زیست شناسی به علت ماهیت مفهومی و حفظی که دارد، نیاز به تکرار بسیار زیاد برای نقش بستن مطالب در حافظه بلند‌مدت دارد و متن کتاب باید دائما (و در ماه‌های منتهی به کنکور به صورت روزانه) خوانده شود تا اطلاعات همواره در ذهن دانش‌اموز جریان داشته باشند و به صورت شفاف و واضح در ذهن دسته‌بندی بشوند.

برخلاف چیزی که در نگاه اول ممکن است به نظر برسد،رسیدن به یک درصد حتی متوسط هم در این درس در آزمون‌ها و کنکور هرگز صرفا با حفظ کلمه به کلمه‌ی کتاب درسی حاصل نمی‌شود و باید با حل تست های زیاد و متنوع از منابع مختلف در کنار مرور مکرر متن کتاب، مفاهیم در ذهن تثبیت شده و دانش‌آموز به مرور با تیپ تست‌های مختلف آشنا بشود. همچنین نکاتی هستند که هر ساله در تست‌های کنکور تکرار می‌شوند و حل تست‌های کنکور سال‌های اخیر و تحلیل گزینه‌ به گزینه‌ی آن‌ها توسط خود دانش‌اموز بسیار کمک کننده در بالا بردن درصد دانش‌اموز در این درس است. شکل‌های کتاب درسی هم در سال‌های اخیر اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و با توجه به این نکته که تعداد قابل توجهی از سوالات کنکور به طور مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با مفاهیم و نکات بعضا پنهان موجود در شکل‌های کتاب طرح می‌شوند، تمرکز زیادی رو شکل ها داشتم و کتاب زیست تصویری کانون در این زمینه کمک‌کننده بود.