نیمی از حشرات کره زمین درحال نابودی هستند

محققان در مورد کاهش شدید جمعیت حشرات هشدار می‌دهند. آنها معتقدند بشریت هنوز فاجعه‌ای را که پس از نابودی جمعیت حشرات در انتظار کره زمین است، باور نکرده است.

نیمی از حشرات کره زمین درحال نابودی هستند

محققان در مورد کاهش شدید جمعیت حشرات هشدار می‌دهند. آنها معتقدند بشریت هنوز فاجعه‌ای را که پس از نابودی جمعیت حشرات در انتظار کره زمین است، باور نکرده است.

یک تحقیق مشترک که از سوی محققان دو دانشگاه سیدنی و کویینزلند در استرالیا صورت گرفته در مورد نابودی کامل یا بخشی از جمعیت حشرات هشدار داده است. براین اساس، تا چند دهه آینده، دستکم از بخش عظیمی از جمعیت این موجودات حیاتی خبری نخواهد بود.

این گزارش هشدار می‌دهد: اکنون نیمی از جمعیت حشرات روی کره زمین شاهد کاهش شدید جمعیت است و دستکم یک سوم از آنها با خطر انقراض روبرو هستند. حشرات نقش بسیار حیاتی و اساسی در گرده‌افشانی و پویایی طبیعت دارند و اگر آنها از بین بروند، بشر چند سالی بیشتر نمی‌تواند روی کره زمین به آسودگی زندگی کند. گرمایش جهانی، استفاده بی‌رویه از آفت‌کش‌ها، نابودی زیست‌گاه‌های طبیعی و دیگر تلاش‌های مخرب انسان باعث نابودی تدریجی حشرات شده است.

منبع :