آنچه باید در مورد آزمون 16 فروردین (فارغ‌التحصیل عمومی)بدانید

آنچه باید در مورد آزمون 16 فروردین گروه فارغ‌التحصیل عمومی بدانید: ویژگی­های آزمون 16 فروردین، از سری پروژة دوران طلایی:

آنچه باید در مورد آزمون 16 فروردین (فارغ‌التحصیل عمومی)بدانید

ویژگی­های آزمون 16 فروردین، از سری پروژه دوران طلايي:

شامل80 سؤال

مدت زمان پاسخگویی 60  دقیقه

برنامه راهبردی و زمان­بندی این آزمون به قرار زیر است:

آنچه باید در مورد آزمون 16 فروردین (فارغ‌التحصیل عمومی)بدانید

آنچه باید در مورد آزمون 16 فروردین (فارغ‌التحصیل عمومی)بدانید

موفق باشید