کنکور 98

پنجره‌ای که رو به آینده باز می‌شود

ویژگی برنامه‌ای دوران نوروز و موقعیتی که در تقویم آموزشی دارد عواملی است که نقش این دوران را در پیشرفت دانش‌آموزان پررنگ می‌کند.

پنجره‌ای که رو به آینده باز می‌شود

ویژگی برنامه‌ای دوران نوروز و موقعیتی که در تقویم آموزشی دارد عواملی است که نقش این دوران را در پیشرفت دانش‌آموزان پررنگ می‌کند.

برنامه‌ی‌‌ راهبردی در دوران نوروز یکی از پنجره‌های باز مطالعاتی است و دقیقاً در شرایطی که دانش‌آموزان در تعامل مستقیم با کلاس‌های درسی روزانه و امتحانات تشریحی نیستند، هوشمندانه، به جمع‌بندی درس‌های پایه می‌پردازد؛ درس‌هایی که در سه ماه پایانی سال، یکی از مهم‌ترین چالش‌های دانش‌آموزان محسوب می‌شوند. بازیابی حدود 40 درصد از منابع آزمونیِ کل سال، در شرایط آرام و متمرکز مطالعه در دوران نوروز، می‌تواند نتایج هر دانش‌آموزی را به‌طور چشمگیر بهبود بخشد؛ به‌ویژه اگر از ابزارهای تحلیلی و مقایسه‌ای آزمون‌های نیم‌سال اول و پروژه‌ی چهارم به‌خوبی استفاده کرده باشد.

موقعیت زمانی خاص دوران نوروز، که فصل مشترک آزمون‌های مطالعاتی و جمع‌بندی نیم‌سال اول و دو پروژه‌ی بسیار مهم نهایی است، آن را در جایگاهی خاصی قرار می‌دهد. مدیریت زمان در دوران نوروز اهمیت ویژه‌تری نسبت به گذشته پیدا می‌کند و تجربه‌های شش ماه گذشته، عامل تعیین‌کننده‌ای برای قرار گرفتن در مدار پیشرفت خواهد بود. برای همراهان سخت‌کوشم در سال 98، بهترین‌ها را آرزو می‌کنم.