درسنامه فارسی چهارم دبستان فصل پنجم_نام آوران

درسنامه فارسی چهارم دبستان فصل پنجم به همراه چندین مثال

درسنامه فارسی چهارم دبستان فصل پنجم_نام آوران

درسنامه فارسی چهارم دبستان_فصل پنجم_نام آوران

فایلی که در ادامه قرار گرفته است،درسنامه درس فارسی چهارم دبستان می باشد که توسط فاطمه احدزاده، دانشجوی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.


1- متناسب با مباحث کتاب
2- حاوی نکات درسی مهم

3-دارای مثال های مهم

برای دیدن صفحه ی درس های چهارم دبستان کلیک کنید.

فایل های ضمیمه