کاظم قلم چی :هدف گذاری برای آزمون‌های 7 فروردین و 16 فروردین

بهترین راه پیش بینی آینده ساختن آینده است آیا می‌توانید یک برنامه‌ی مشخص بنویسید ؟ نتیجه را دو بار بسازید یک بار در ذهن خودتان و بار دیگر در روز آزمون

کاظم قلم چی :هدف گذاری برای آزمون‌های 7 فروردین و 16 فروردین

 

بهترین راه پیش بینی آینده ساختن آینده است

آیا می توانید یک برنامه ی  مشخص  بنویسید ؟

نتیجه را دو بار بسازید  یک بار در ذهن خودتان  و بار دیگر در روز آزمون

 

نتایج 7 فروردین و 16 فروردین را قبل از آزمون پیش بینی  کنید  

برای آن که در دوران طلایی نوروز بهتر و موثرتر مطالعه کنید و برای آن که نتیجه ی بهتری بگیرید ، برای نمره های چند از 10 خود هدف گذاری کنید و یک برنامه ی مشخص برای درس هایی که می خواهید پیشرفت کنید تنظیم کنید : برنامه ی مشخص با کلی گویی فرق دارد . هر چقدر ذهنتان واضح تر و شفاف تر باشد و برنامه تان مبهم و گیج نباشد بیشتر پیشرفت خواهید کرد


به نکته های زیر توجه کنید .

مشخص کنید کدام مبحث ها را می خواهید بیشتر بخوانید . چند ساعت می خوانید . از کدام منابع می خوانید و کدام قسمت های آن منابع را خواهید خواند  .

درس خواندن مهم است اما مهم تر این است که طوری درس بخوانید که چند از 10 شما  در آزمون ها بهتر شود . با توجه به نمونه سوال هایی که در اختیار دارید و تجربه ی آزمون های گذشته ی خودتان می توانید تشخیص دهید کدام نوع مطالعه برای شما مناسب تر است  . می توانید از کمک پشتیبان و مشاور  و دوستان خودتان هم استفاده کنید . اما روش هایی را انتخاب کنید که خودتان مطمئن هستید به نتیجه می رسد . هر چقدر واقع بینانه تر هدف گذاری کنید و انتخاب های بهتری داشته باشید  برنامه تان بهتر می شود و بهتر نتیجه خواهید گرفت

نگاهتان به برنامه ی دیگران نباشد . وضعیت خودتان را درست ارزیابی کنید . کدام کار برای شما مهم تر است و بهتر نتیجه می دهد ؟ آن کارها را انتخاب کنید .برنامه ای بنویسید که شما را به نتیجه برساند .

 

نقش پشتیبان

نقش پشتیبان نقش تسهیل گر است . شروع هدف گذاری و برنامه ریزی با خود دانش آموز است . فقط در موارد استثنایی که دانش آموز هیچ تصوری از اولویت های خود ندارد پشتیبان می تواند شروع کننده و توصیه کننده ی هدف و برنامه باشد . اما در اکثر موارد بهتر است از خود دانش آموز بخواهید با توجه به شناختی که از نقاط قوت و ضعف خود دارد اولویت هایش را مشخص کند .

هدف گذاری چند از 10 را انجام دهد و بهترین مبحث هایی که می تواند مطالعه کند و به نتیجه برسد  را خود  دانش آموز مشخص کند . پشتیبان تسهیل گر است در تماس تلفنی با دانش آموزان از دانش آموزان بخواهید هدف گذاری چند از 10 را برای درس هایی که می تواند پیشرفت کند انجام دهد و برنامه را بنویسد .

پشتیبان می تواند کمک کند که دانش آموز برنامه ی واضح و شفافی بنویسد و تکلیفش را با خودش روشن کند . سوال پرسیدن و کمک کردن به دانش آموز خوب است اما بهتر است به جای خود دانش آموز برنامه ریزی نکنید مگر موارد خیلی خاص که دانش آموز هیچ ایده ای برای خودش ندارد .

دقت کنید :دانش آموز عزیز ، مهم نیست تراز شما چقدر است . در هر صورت می توانید پیشرفت کنید . عامل اول این است که بیشتر از گذشته وقت بگذارید و تلاش  کنید و عامل دوم این است که برنامه تان واضح باشد و بدانید که واقعا می خواهید چکار کنید . اگرتکلیفتان با خودتان روشن باشد ودقیقا بدانید که در هر درس می خواهید چکار کنید حتما نتیجه خواهید گرفت .

و توصیه ی  آخر : برنامه تان خیلی مفصل نباشد چهار یا پنج خط بر ای هر درس کافی است .  چند دقیقه وقت بگذارید متمرکز شوید و یک هدف گذاری واقع بینانه برای دو سه درس انجام دهید و برنامه ی مشخصی برای آن درس ها در چند سطر بنویسید

کار را شروع کنید به تدریج پیشرفت خواهید کرد و با چشمان خود پیشرفت و موفقیت خود را می بینید . زمان کافی است .


کاظم قلم چی

فروردین 98