روش مطالعه‌ی نفرات برتر در درس مطالعات اجتماعی

چگونه در درس مطالعات اجتماعی درصد بالایی کسب کنیم؟(2)_مقطع پنجم دبستان

روش مطالعه‌ی نفرات برتر در درس مطالعات اجتماعی


اسما ابوالهیل از شهر اهواز- تراز 6195 - روش مطالعه درس مطالعات اجتماعی پنجم دبستان


من همیشه کتاب مطالعات را با علاقه مطالعه میکنم.

ابتدا درس را بصورت روزنامه وار میخوانم.

سعی میکنم مفهوم هر پاراگراف را به زبان عامیانه با خود تکرار کنم.

همیشه مادرم دروس مطالعات را ازمن سوال میکند و من پاسخ میدهم.

من کتاب کار را بعد از تدریس معلم مطالعه میکنم.

به این ترتیب که ابتدا درسنامه اش را کامل میخوانم و زیر نکات مهم خط میکشم .

سپس به سراغ تمرین ها میروم. 

سوالاتی که اشتباه جواب میدهم را هایلایت میکنم