رنگین‌کمان پیشرفت

تابلوی نوروز ابزار این حرکت هدفمند در دوران طلایی است، ابزاری که با اطلاعات واقعی خودتان تکمیل می‌شود و لذا واقع‌بینانه بوده و کاربردی می‌باشد.

رنگین‌کمان پیشرفت

در مسیر آزمون‌ها برای رسیدن به هدف نهایی، موضوعی که از پیشروی مهم‌تر است، شناخت کامل مباحث و پیشروی اصولی و متناسب با هر مبحث است؛ این یعنی یک حرکت هدفمند!

تابلوی نوروز ابزار این حرکت هدفمند در دوران طلایی است، ابزاری که با اطلاعات واقعی خودتان تکمیل می‌شود و لذا واقع‌بینانه بوده و کاربردی می‌باشد.

منطق تابلوی نوروزی مشخص کردن وضعیت تک‌تک درس‌ها و مباحث مربوطه با تکیه بر نتایج آزمون‌های قبل، تعیین راهکار و روش برای هرکدام و هدف‌گذاری منطقی است. به کار بردن رنگ‌های چهارگانه در ارزیابی خودتان با طبقه‌بندی صحیح به شما در تصمیم‌گیری درست و داشتن انتخاب مناسب کمک می‌کند.

به کارنامه‌های 5 نوع درس و مبحثی مراجعه کنید. نقاط قوت پایدار را با رنگ آبی، نقاط قوت را با رنگ سبز، نقاط نوسانی را با رنگ زرد و نقاط چالشی خود را با رنگ قرمز مشخص کنید. برای هر کدام از مباحث از همین روال پیروی کنید. منابع مطالعاتی، ساعت مطالعه، تعداد تست و هدف‌گذاری چند از ده را برای هر درس مشخص کنید. در طول دوره می‌توانید عملکردتان را هم ارزیابی کنید و براساس میزان پایبندی و اجرای برنامه به خودتان رنگ بدهید.

ابتدای این رنگین‌کمان، خواستن و انتهای آن، پیشرفت است.

آزمون 16 فروردین در راه است. تابلوی نوروزی را حتماً تکمیل کنید.