عیدِ دوباره شکفتن در راه است

با خودم عهد بسته‌ام تا با تمرینی مناسب، علاوه بر این‌که از فراموشی مطالبِ خوانده شده جلوگیری می‌کنم، برای امتحانات نیم‌سال دوم هم آماده شوم.

عیدِ دوباره شکفتن در راه است

در اسفند ماه قرار داریم، ماهی که با همه‌ی ماه‌ها کمی فرق دارد. این ماه را ماه تصمیم‌های مهم نام‌گذاری کرده‌ام. دوران طلایی نوروز در راه است و چیزی که از این ایام در ذهن دارم دید و بازدید، مسافرت، استراحت و ... است. اما از طرفی می‌دانم که در این روزها فرصت کافی برای تمرین و تکرار و مطالعه دارم. پس باید تصمیمات مهمی بگیرم. اولین هدفم پیشرفت است، پس باید در این ایام درس خواندن را فراموش نکنم و با برنامه‌ریزی، خوب و زیاد مطالعه کنم.

با خودم عهد بسته‌ام تا با تمرینی مناسب، علاوه بر این‌که از فراموشی مطالبِ خوانده شده جلوگیری می‌کنم، برای امتحانات نیم‌سال دوم هم آماده شوم. حتما از کتاب نوروز کمک ‌خواهم‌گرفت. تصمیم دارم هر روز بخشی از زمان خود را به حل سوالات آن اختصاص دهم. این‌گونه می توانم هم مطالب خوانده شده را به راحتی بازیابی کنم و هم  اشکالاتم را شناسایی کرده و رفع کنم.

راستی! شما چه تصمیمی برای دوران طلایی نوروز گرفته‌اید؟