نقش و نقشینه

یک تابلو چه‌قدر می‌تواند جلب توجه کند؟ یک تابلوی نقاشی چه‌قدر جلب توجه می‌کند؟ اگر این تابلوی نقاشی زیبا و با مفهوم باشد چه میزان جذاب خواهد بود؟

نقش و نقشینه

یک تابلو چه‌قدر می‌تواند جلب توجه کند؟ یک تابلوی نقاشی چه‌قدر جلب توجه می‌کند؟ اگر این تابلوی نقاشی زیبا و با مفهوم باشد چه میزان جذاب خواهد بود؟

حالا فکر کنید که این تابلوی زیبا اثر خود شما باشد. بی‌شک سعی می‌کنید همیشه جلوی چشمتان باشد. می‌خواهیم با هم یک تابلوی رنگانگ جذاب تهیه کنیم که در کنار لذت بردن از آن قرار است به ما خیلی کمک کند. اسم این تابلو، تابلوی نوروزی است.

از اسم آن به نظر می‌رسد که این تابلو رابطه‌ای با نوروز و دوران طلایی داشته باشد. کاملاً درست است. این تابلو مانند یک نمایشگر خواهد بود که مملو از رنگ‌ها و پر از مفاهیم است. آبی، سبز، زرد و قرمز، سمفونی رنگ‌ها روی این تابلو هستند.

در دل این تابلو پر از مفهوم است: وضعیت هر درس، وضعیت هر مبحث، هدف‌گذاری برای هریک، تعداد تست موردنیاز، میزان مطالعه‌ی مورد نیاز و...

مفاهیم این تابلو گنجینه‌ای برای رسیدن به فراشناخت و انتخاب‌هایی هوشمندانه هستند. داشتن مقدمه‌ای در ذهن و آنالیز عملکرد، پایه و اساس تصمیمات راهبردی صحیح است. تابلوی نوروزی سه بخش اصلی و کلی دارد:

  • آنالیز و تحلیل عملکرد گذشته و طبقه‌بندی دروس و مباحث

  • برنامه‌ریزی برای هر مبحث و توجه به ساعات مطالعه و تست کار شده

  • هدف‌گذاری و تعیین چند از ده برای هر درس

توجه به این سه اصل و پایبندی به اصول برنامه، دوران عید شما را طلایی خواهد کرد.