کنکور 98

روش مطالعه کیمیا طهماسبی رتبه 7 کنکور انسانی 97 در ایام نوروز

کیمیا طهماسبی با میانگین تراز 7600، 3 سال کانونی بود و در کنکور سراسری 97 رتبه 43 کشور و 7 منطقة 3 را کسب کرد.

روش مطالعه کیمیا طهماسبی رتبه 7 کنکور انسانی 97 در ایام نوروز

1ـ آیا در آزمون‌های 7 و 17 فروردین در مقایسه با آزمون‌های مشابه 6 بهمن و 22 دی پیشرفت یا رشد تراز داشتید؟ چقدر؟

بله من در آزمون 17 فروردین نسبت به آزمون 22 دی 1000 نمره افزایش تراز داشتم و در آزمون 7 فروردین هم حدوداً 200 نمره نسبت به آزمون 6 بهمن پیشرفت کردم.


2ـ منابع شما در این دوران چه بود؟ (کتاب نوروز، کتاب آبی، کتاب جمع‌بندی، تست‌های نشان‌دار، کارنامة بازیابی، کتاب زرد عمومی) توضیح دهید.

ابتدا تست‌های نشان‌دار را کار می‌کردم. سپس کارنامة بازیابی خود را در بعضی درس‌ها به طور کامل حل کردم. از کتاب زرد عمومی هم حدوداً هر هفته 2 مجموعه سؤال کار می‌کردم. در دروس پایه از سؤال‌های کتاب نوروز برای بازیابی استفاده می‌کردم.


3ـ روش‌های مطالعاتی شما در این ایام برای درس‌های پایه و سال چهارم چه بود؟ (در مطالعة خود بیش‌تر بر بازخوانی تأکید داشتید یا بازیابی؟)

در دروس پایه چون قبلاً درس‌ها را کامل خوانده بودم ابتدا از روش‌ بازیابی استفاده می‌کردم و با توجه به نتایجی که در آزمون می‌گرفتم برای مطالعة قسمت‌هایی از کتاب برنامه‌ریزی می‌کردم، اما چون دروس نیم‌سال اول پیش را اصلاً خوب مطالعه نکرده بودم ابتدا متن کتاب را می‌خواندم سپس از منابع مربوطه (به‌خصوص کارنامة بازیابی) تست می‌زدم.


4ـ در دو آزمون 7 و 16 فروردین در چه درس‌هایی پیشرفت کردید؟ روش شما چه بود؟ آیا درسی بود که در آن چند از ده پایینی داشته باشید و با تغییر روش مطالعه در آزمون‌های 7 و 16 فروردین پیشرفت کنید؟ چگونه؟

در درس دینی چند از ده خود را از 5 به 9 (در آزمون 17 فروردین) رساندم. روش من در این درس به این صورت بود که کتاب درسی را منبع اصلی قرار داده بودم. آیات کتاب درسی را بسیار تمرین و تکرار می‌کردم به‌طوری‌که توانستم آن‌ها را حفظ کنم. در متن کتاب درسی هم به روابط علت و معلولی توجه ویژه داشتم. در درس ریاضی چند از ده خود را از 3 به 6 (در آزمون 7 فروردین) رساندم. روش من این بود که هر روز 1 ساعت به طور کامل به مطالعه این درس اختصاص دادم.


5ـ چالش‌های شما در این ایام چه بود؟ (دیدوبازدید‌های ایام نوروز، حجم زیاد درس‌ها و ...) چگونه آن‌ها را مدیریت کردید؟

من با خانواده‌ام صحبت کرده بودم که امسال عید به مسافرت نرویم. فقط روز اول عید را تعطیل کردم و همین‌طور اگر مهمان به منزل می‌آمد حدود 10 دقیقه کنار آن‌ها می‌نشستم و بعد به اتاقم می‌رفتم و درس‌ها را مطالعه می‌کردم. پیشنهاد می‌کنم اگر در خانه شرایط برای مطالعه فراهم نیست حتماً به کتابخانه بروید یا در اردوهای مطالعاتی نوروز شرکت کنید. چالش دیگر من در این ایام حجم زیاد درس‌ها بود که با دو روش بازیابی و افزایش ساعت مطالعه توانستم آن را مدیریت کنم.