آمادگی آزمون 7 فروردین دوازدهم معماری - شناخت مواد و مصالح

خلاصه نکات درس شناخت مواد و مصالح (مبحث خاک) - آمادگی آزمون 7 فروردین دوازدهم معماری

آمادگی آزمون 7 فروردین دوازدهم معماری - شناخت مواد و مصالح

خاک: محصول هوازدگی و نتیجه‌ی تخریب فیزیکی و شیمیایی سنگ‌ها، همراه با تجمع باقی‌مانده‌ی در حال فساد جانداران توسط طبیعت یا تخریب فیزیکی، شیمیایی و زیستی سنگ در مجاورت اتمسفر (هوا کره) مي‌باشد.

هوازدگی:

تعریف 1: تبدیل مواد پیوسته و متراکم پوسته‌ی سطح زمین، به موادی ناپیوسته و نرم.

تعریف 2: خرد شدن و تجزیه‌ی شیمیایی سنگ‌ها، در محل خود به علت تاثیرات آب و هوا و موجودات زنده.

u نكته: هوازدگی فرآیندی است که به طور مداوم در سطح زمین جریان دارد.

اجزای تشکیل‌دهنده‌ی خاک رس  سیلیس + آلومین + اکسیدهای فلزی و سایر مواد

خاک رس در نتیجه‌ی فرسایش و هوازدگی بر فلدسپات‌ها و میکاها به‌وجود مي‌آيد.

u نكته: فلدسپات‌ها و میکاها جزء مهمی از سنگ‌های آذرین و دگرگون هستند و از مهم‌ترین مواد معدنی موجود در طبیعت مي‌باشند.

u نكته‌ی مهم: عناصر اصلی تشکیل‌دهنده‌ی خاک‌رس، سیلیس و آلومينيم اکسید است که هر چه قدر میزان آن‌ها بیش‌تر باشد، درجه‌ي خلوص خاک‌رس بیش‌تر است.

انواع خاک رس در طبیعت:

1-ته‌نشستی (حمل شده یا آبرفتی )  حرکت خاک رس از محل اولیه‌ی خود به‌وسیله‌ی عوامل جوی مثل بارندگی، سیلاب، رودخانه و... و ته‌نشین شدن در محل دیگر.

2- معدنی یا برجا  ماندن در محل تشکیل شده و عدم حرکت خاک رس به محل دیگر.

u نكته: خاک‌رس معدنی از خاک رس آبرفتی خالص‌تر است.

خاک رس آبرفتی، برحسب بستر رودخانه‌ای که از آن جاری می‌شود، دارای ناخالصی می‌باشد.

u نكته: برای هر متر مکعب ملات کاه گل، حدود 50 کیلوگرم کاه لازم است.

u نكته: نيمچه کاه، داری کاه کم‌تری است.

u نكته: سیم گل، دارای نرمه‌ی کاه است. ( کاه کوبیده شده + خاک + آب )

u نكته: ملات گل از نظر زمان گیرایی، در گروه ملات‌های دیرگیر است.

u نكته: در فل گل، به جای کاه از پوست خرد شده‌ی برنج استفاده می‌شود و در کارهای ظریف کاربرد دارد.

آمادگی آزمون 7 فروردین دوازدهم معماری - شناخت مواد و مصالح


آمادگی آزمون 7 فروردین دوازدهم معماری - شناخت مواد و مصالح

سعید کمالو

مسئول درس نقشه‌کشی معماری دوازدهم هنرستان