کنکور 98

بررسی سؤالات دامدار زبان انگلیسی- مبحث گرامر

در فایل ضمیمه، سؤالات دامدار درس زبان انگلیسی در مبحث گرامر از آزمون‌های امسال جمع آوری شده اند

بررسی سؤالات دامدار زبان انگلیسی- مبحث گرامر

در فایل ضمیمه، سؤالات دامدار درس زبان انگلیسی در مبحث گرامر از آزمون های امسال جمع آوری شده اند و نکات آن ها تحلیل و بررسی شده است. پیشنهاد می شود با مرور نکات این سؤال ها با دام های رایج آشنا شوید.

تهیه و تنظیم: آناهیتا اصغری

بررسی سؤالات دامدار زبان انگلیسی- مبحث گرامر

لطفا فایل ضمیمه را دریافت کنید.