کلکسیون روش مطالعه درس شیمی

این مقاله روش مطالعه درس شیمی دو دانش آموز تراز بالای کانون را شرح می‌دهد.

کلکسیون روش مطالعه درس شیمی

با سلام و خسته نباشید خدمت دانش آموزان گرامی این مطلب به توضیح روش مطالعه دو دانش آموز برتر در درس فیزیک می پردازد. امیدوارم که این روش ها شما را در مسیرتان یاری نماید.


محمدامین انصاری از شهر تهران- تراز 7475 - روش مطالعه درس شیمی 2 يازدهم

من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم.

سپس نکات مهم را هایلایت می کنم.

برای مسلط شدن به مطالب از روی کتاب سه سطحی تست می زنم.

تست های این کتاب را به ترتیب از نسبتا دشوار تا دشوارتر حل می کنم.

تست های مهم آن را نشان دار می کنم.

سپس مطالب را مرور می کنم و با تست بازیابی می کنم.


امیرعباس رضا سلطانی از شهر گلپايگان- تراز 7457 - روش مطالعه درس شیمی 2 يازدهم

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا درسنامه را مطالعه می کنم. سپس کتاب درسی را با دقت می خوانم.

پس از مطالعه درس، تست های بخش حفظی را به صورت زمان دار و تست های بخش محاسباتی را به صورت آموزشی حل می کنم. تست های مهم را نشان دار می کنم.