آموزش جعبه ابزار کارنامه (3) - کارنامه 5 نوع درس

سلام در فیلم زیر با ویژگی‌های کارنامه پنج نوع درس آشنا می‌شوید. فیلم را با دقت ببینید و سوالات خود را در قسمت کامنت مطرح کنید. موفق باشید.

آموزش جعبه ابزار کارنامه (3) - کارنامه 5 نوع درس

سلام

در فیلم زیر با ویژگی های کارنامه پنج نوع درس آشنا می‌شوید. فیلم را با دقت ببینید و سوالات خود را در قسمت  کامنت مطرح کنید.

موفق باشید.

فایل های ضمیمه