درسنامه فیزیک دهم فصل 3 ویژگی‌های فیزیکی مواد

درسنامه فیزیک دهم فصل 3 ویژگی‌های فیزیکی مواد به قلم ساسان خیری

درسنامه فیزیک دهم فصل 3 ویژگی‌های فیزیکی مواد

درسنامه فیزیک دهم فصل 3 ویژگی های فیزیکی مواد

در این جزوه فصل 3 فیزیک دهم مبحث ویژگی های فیزیکی مواد توسط ساسان خیری تدریس می شود.

این درسنامه 13 صفحه دارد که مطابق سرفصل های کتاب درسی تقسیم بندی شده است و تعاریف و فرمول های فصل را در بر می گیرد.

کانال تلگرام دهم ریاضی کانون: https://t.me/kanoonir_10r